Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

maandag 23 oktober 2017

PO Raad: Uw onderwijsambities in het schoolplan, hoe dan?

Uw onderwijsambities in het schoolplan, hoe dan?
Het nieuwe inspectietoezicht vraagt van scholen en hun besturen dat zij veel meer dan voorheen nadenken over hun eigen onderwijsambities. Deze moeten vervolgens een plek krijgen in het schoolplan. In de brochure Het schoolplan verandert van de Inspectie van het Onderwijs leest u precies waar uw...
Lees verder

Waarom het afschaffen van de LA-schaal het lerarentekort niet oplost
Een verbeterde beloning voor leraren in het primair onderwijs is nodig om een aantrekkelijk leraarsberoep te creëren voor de huidige en toekomstige leraren. Een van de suggesties die daarvoor wordt gegeven is het afschaffen van de LA-schaal. De PO-Raad is daar niet voor, omdat ze vindt dat het geld...
Lees verder

Het primair onderwijs in (inter)nationale vergelijkingen?
Inzichten verkrijgen om de onderwijskwaliteit te verhogen en leraren en schoolleiders de mogelijkheid bieden om onderwijsbeleid te beïnvloeden, dat zijn de doelen van Talis, een internationaal onderzoek naar de leer- en werkomgeving van leraren en schoolleiders. In 2018 neemt het Nederlandse...
Lees verder