Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

woensdag 25 oktober 2017

PO Raad: 'Personeelsbeleid: een olievlek die zich langzaam verspreidt'

'Personeelsbeleid: een olievlek die zich langzaam verspreidt'
Hoe stel je onderwijskwaliteit centraal in de processen in de organisatie, bijvoorbeeld in het HR-beleid? En in hoeverre sluit het personeelsbeleid aan bij je blik op onderwijskwaliteit? Bestuurder Maurice Gloudi en p&o'er Tonki Tip van Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland (SKOR)...
Lees verder

Stichting van het Onderwijs: Aanpak lerarentekort, werkdruk en kansenongelijkheid kabinet vraagt om meer ambitie
De werkgevers- en werknemersorganisaties binnen de Stichting van het Onderwijs vinden het terecht dat het nieuwe kabinet structureel investeert in onderwijs. Tegelijkertijd signaleren ze dat het regeerakkoord op punten vragen oproept over de verdere uitwerking. Daarover gaat de Stichting graag met...
Lees verder

Maatschappelijke organisaties bezorgd over 'doorgeslagen regelzucht'
Leraren, verpleegkundigen en medewerkers Jeugdzorg zijn vaak zoveel tijd kwijt aan administratie en verantwoording dat ze te weinig tijd overhouden voor hun werk. In een brief aan het kabinet spreken elf maatschappelijke organisaties, waaronder de PO-Raad, hun zorgen uit over de alsmaar groeiende...
Lees verder