Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

donderdag 12 oktober 2017

PO Raad: Onderzoek geeft inzicht in werking van cao in praktijk

Onderzoek geeft inzicht in werking van cao in praktijk
Leraren, schoolleiders en schoolbesturen in het primair onderwijs hebben hun mening gegeven over de uitwerking van een aantal cao-afspraken in de praktijk. De deelnemers aan het onderzoek geven in het algemeen aan dat ze de cao-afspraken regelmatig als ingewikkeld ervaren. Dat vormt een belemmering...
Lees verder

Groene Amsterdammer: 'Zet mij in een school neer en ik word weer juf'
Een belangrijke oorzaak voor de werkdruk in het primair onderwijs is het gebrek aan extra handen in de klas, zegt Rinda den Besten in de Groene Amsterdammer. 'Er gaat gewoon te weinig geld naar het basisonderwijs'.
Lees verder

Onderwijsraad uit grote zorgen over Lerarenregister
Het lerarenregister schiet zijn doel voorbij en dreigt vooral een technisch-bureaucratische exercitie te worden die ver afstaat van de leraren in de klas en van de praktijk binnen scholen. Dat stelt de Onderwijsraad in een advies, waarin de raad zijn zorgen uit over hoe het lerarenregister vorm...
Lees verder