Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 12 oktober 2017

Onderwijstalenten: Digitaal lesmateriaal zorgt bij start schooljaar voor problemen in VO

Digitaal lesmateriaal zorgt bij start schooljaar voor problemen in VO
Hoewel in de regio's Midden en Zuid de scholen alweer zijn begonnen, zitten tienduizenden leerlingen nog zonder lesmateriaal. RTL Nieuws meldt dat ze door technische problemen niet bij hun digitale les- en werkboeken kunnen. Verschillende leerlingen en soms ook docenten, kunnen niet bij het lesmateriaal. De VO-raad is in...
Lees verder

Aanpak lerarentekort
Een van de oplossingen die aangedragen wordt om het lerarentekort te lijf te gaan is verlaging van de instroomeisen. De PO-Raad legt uit waarom dit geen goed idee is en in welke richting de oplossing wel gezocht moet worden. 'Als de overheid niet snel investeert in het primair onderwijs, zijn er...
Lees verder

Waarom tevreden ouders niets zeggen over de kwaliteit van de school
Ouders komen in opstand: De juf is niet goed genoeg kopte Trouw afgelopen weekend. Peter de Vries, adviseur bij CPS, komt met een commentaarblog, waarvan hieronder een samenvatting: 'Het lijkt een tendens: veeleisende ouders, dwingend en...
Lees verder

Met een kant en klaar lespakket kan de leraar niets
Met het dreigende lerarentekort is goede scholing en begeleiding van beginnende én ervaren leraren van belang om de kwaliteit van het onderwijs op peil te houden. Effectieve professionalisering leidt er bovendien toe dat leraren behouden blijven voor het onderwijs. Uit een literatuurstudie door de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat effectieve scholing...
Lees verder

Teambeurs mogelijk voor onderwijstalent
Teambeurs: aanvragen vóór half oktober De Teambeurs biedt ruimte aan een team van ten minste twee leraren (van een of meer scholen van een schoolbestuur) om samen een masteropleiding te volgen. Een schoolontwikkelvraag dient het uitgangspunt te zijn van deze studie. Tevens is het van belang dat de leraren tijdens en...
Lees verder

NPO Radio 1 in teken van onderwijs
Deze hele week staat NPO Radio1 in het teken van onderwijs. Verus belde met zendercoördinator Wim Eikelboom. "Er wordt veel geklaagd. Maar als je mensen individueel spreekt hoor je heel bevlogen verhalen." Waarom onderwijs? "Als het op Radio1 over onderwijs gaat roept dat altijd veel weerklank op. Kortgeleden...
Lees verder

Verruiming subsidie zij-instroom voor aanpak lerarentekort
Docenten uit het voortgezet onderwijs krijgen de mogelijkheid om over te stappen naar het primair onderwijs. Met ingang van dit schooljaar kunnen zij daarvoor gebruikmaken van de Regeling subsidie zij-instroom. De regeling subsidie zij-instroom wordt hiervoor aangepast. Door deze wijziging in de regeling komen personen die al in het onderwijs...
Lees verder

De Bijbel in het christelijk onderwijs
De Bijbel wordt in de volle breedte van het christelijk onderwijs op veel verschillende manieren gebruikt. Dat blijkt uit dit onderzoek in opdracht van Verus. Leraren en leidinggevenden ervaren wel uitdagingen bij het gebruik van de Bijbel in de klas en de school: gebrek aan interesse bij leerlingen geringe affiniteit bij...
Lees verder

Mensen kunnen bloeien. Goed, expliciet en herkenbaar christelijk onderwijs
Christelijke scholen worden uitgedaagd te laten zien waar ze voor staan. Er is nieuwe aandacht voor vorming van leerlingen, de identiteit en kwaliteit van onderwijs en maatschappelijke betrokkenheid van scholen. Dit alles gaat niet zonder pedagogische, onderwijskundige en theologische bezinning. Onder leiding van prof. dr. Roel Kuiper (Leerstoel christelijke identiteit, Theologische...
Lees verder

Over verscheidenheid, verlegenheid en voortgang
'Vorige week zorgde het persbericht van Verus naar aanleiding van een onderzoek naar bijbelgebruik op christelijke scholen voor veel media-aandacht. Vooral de kop dat leraren worstelen met de Bijbel was een trigger. Natuurlijk werd er ook een politieke duiding aan het rapport gegeven: wat betekent zo'n constatering over...
Lees verder

70 procent leerlingen naar bijzonder onderwijs
Meer dan 7 op de 10 leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs gaan naar een school met een godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag, ook wel bijzonder onderwijs genoemd. Dat percentage is al decennia stabiel in het primair onderwijs, maar daalt sinds de jaren negentig in het voortgezet onderwijs. Dat meldt...
Lees verder

Onderwijsvrijheid vieren op de fiets
Tientallen kinderen van Gelderse basisscholen hebben maandag 25 september vele kilometers per fiets afgelegd langs verschillende schoollocaties in nabijgelegen dorpen om honderd jaar vrijheid van onderwijs te gedenken. Jan van der Poel van de Federatie Veluwezoom en IJsselstreek is blij met de steun van de scholen aan deze actie....
Lees verder

Onze school is Present- methode over burgerschapsvorming in het VO
In een unieke samenwerking tussen de Hogeschool Viaa, Verus en Stichting Present is een methodiek ontwikkeld waarmee leerlingen zich actief inzetten in de buurt van de school. Loopt u er op uw school ook tegenaan dat u meer aandacht aan burgerschapsvorming zou willen geven dan...
Lees verder

Primair onderwijs: 94 % is trots op zijn werk
Van alle overheidssectoren is het personeel in het primair onderwijs het meest bevlogen. Zo'n 94 procent is trots op zijn werk en 88 procent is enthousiast over zijn beroep. Tegelijkertijd is het verzuim gestegen, mede door werkdruk. De tevredenheid van de pabo-studenten stijgt. Dat zijn enkele arbeidsmarktgegevens van de
Lees verder

Eerste reactie PO- en VO-Raad op regeerakkoord
Het kabinet heeft met haar regeerakkoord 'vertrouwen in de toekomst', maar voor het primair onderwijs ligt die toekomst te ver in het verschiet vindt de PO-Raad. Ook de VO-Raad reageerde in een eerste reactie teleurgesteld. Afgezien van een investering in het techniek onderwijs, zijn de plannen van het kabinet voor...
Lees verder

Eerste reactie PO-Raad op regeerakkoord
Het kabinet heeft met haar regeerakkoord 'vertrouwen in de toekomst', maar voor het primair onderwijs ligt die toekomst te ver in het verschiet vindt de PO-Raad. Het kabinet wil pas vanaf 2021 in werkdruk investeren, zo is te lezen in het regeerakkoord dat VVD, D66, CDA en ChristenUnie...
Lees verder

Met elkaar in gesprek over je levensfilosofie
Sinds 2008 hebben Vwo 6 leerlingen van Greijdanus Zwolle jaarlijks een levensbeschouwelijk gesprek met Vwo 5 of VWO 6 leerlingen van andere scholen in Zwolle. Tijdens een tweedaagse conferentie over godsdienst als examenvak spraken collega's van het Greijdanus de collega's van andere scholen uit Zwolle. In dat gesprek deelden...
Lees verder

Eerste reactie VO-Raad op regeerakkoord
Afgezien van een investering in het techniek onderwijs, zijn de plannen van het kabinet voor het voortgezet onderwijs een grote tegenvaller. De meeste scholen dreigen er onder de streep op achteruit te gaan. "Onbegrijpelijk en onverteerbaar", aldus VO-raad voorzitter Paul Rosenmöller.Dit is een eerste reactie van de VO-raad...
Lees verder

In het onderwijs met elkaar in gesprek over je levensfilosofie
Sinds 2008 hebben Vwo 6 leerlingen van Greijdanus Zwolle jaarlijks een levensbeschouwelijk gesprek met Vwo 5 of VWO 6 leerlingen van andere scholen in Zwolle. Tijdens een tweedaagse conferentie over godsdienst als examenvak spraken collega's van het Greijdanus de collega's van andere scholen uit Zwolle. In dat gesprek deelden...
Lees verder

Maak keuze voor vertrouwen in scholen waar
Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs, waardeert de keuze van het nieuwe kabinet om in het regeerakkoord de nadruk te leggen op vertrouwen. Dit is een steun in de rug van het onderwijs. Tegelijkertijd roept Verus het kabinet op dit vertrouwen dan ook waar te maken. Loes Ypma, voorzitter van...
Lees verder