Gezocht: goede voorbeelden van praktijkvakken

Samen met het onderwijs werkt OCW aan een nieuwe leerweg waarin de gemengde en theoretische leerwegen worden samengebracht. In die leerweg krijgen alle leerlingen een praktijkgericht vak, waarmee ze zich kunnen oriënteren op beroepen en op het mbo. Veel vmbo-scholen bieden hun leerlingen al deze mogelijkheid. Heeft u een goed voorbeeld dat kan dienen als input voor beleid? Meld deze dan bij sterkberoepsonderwijs@minocw.nl.  
Lees meerStart aanmelding Excellente Scholen 2018

Van woensdag 1 november 2017 tot en met donderdag 1 februari 2018 kunt u uw school aanmelden voor deelname aan Excellente Scholen 2018. Elke school die wil deelnemen, levert een beschrijving van het excellentieprofiel aan. Het formulier voor de beschrijving van het excellentieprofiel staat open in het Internet Schooldossier (ISD) vanaf 1 november 2017.
Lees meerWijzigingen in regelgeving eindtoetsing basisschool

Er zijn drie wijzigingen in de regelgeving bij de eindtoets PO: een verhoging van de IQ grens van 70 naar 75 in de ontheffingsgronden; het toevoegen van de adviescategorie ‘Praktijkonderwijs/ VMBO Basis’ en tot slot het opnemen van gezamenlijke ankeropgaven in alle eindtoetsen.

Lees meerMaatwerk, wat kan en mag?

Met maatwerk kunt u meer ruimte aan talentontwikkeling en persoonlijke kwaliteiten van leerlingen geven. Maar welke mogelijkheden zijn er om uw leerlingen maatwerk aan te bieden? De VO-raad heeft een brochure gemaakt om deze mogelijkheden op een rij te zetten.
Lees meer

Regionale gesprekken aanpak lerarentekort

Welke mogelijkheden zijn er voor een gezamenlijke aanpak van het lerarentekort in uw regio? Hoe kunnen we de samenwerking tussen lerarenopleidingen, gemeenten en schoolbesturen verder optimaliseren? Voion en het Ministerie van OCW willen hier graag met u over in gesprek. Interesse om deel te nemen of wilt u meer informatie?
Klik hier voor meer informatie en aanmelden.Succesverhalen leerlingendaling

Heeft u te maken met leerlingendaling en bent u geïnteresseerd in manieren om de gevolgen van leerlingendaling op te vangen, dan kunt u op 2 november 2017 meedoen aan de tweede bijeenkomst 'Succesverhalen leerlingendaling'. In vijf interactieve workshops komen goede voorbeelden aan bod. Deelname aan deze bijeenkomst in Utrecht is gratis. 

Lees meer

Verbeteren van doorstroom havo naar hbo

In 2015/2016 viel 12 procent van de havisten uit in het eerste studiejaar van hbo, en switchte 22 procent tijdens hun eerste studiejaar in het hbo van studie. Wat zijn de oorzaken ? En wat kunnen vo-scholen doen om het studiesucces van hun leerlingen in het hbo te vergroten? Tijdens de Masterclass 'Succesvolle doorstroom van havo naar hbo' op 23 november in Houten nemen we u mee in de oorzaken van switch en uitval van havisten in het hbo én mogelijke oplossingen. Meld u hier aan.

Doorstroom voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte

Wat kunt u doen om leerlingen met een ondersteuningsbehoefte succesvol te laten doorstromen naar het vervolgonderwijs? Wat kan het vervolgonderwijs hierin betekenen? En, welke rol heeft de student hier zelf in? Tijdens de masterclass 'Succesvolle doorstroom voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte' op 7 november bij de Universiteit Wageningen buigen o.m. schoolbestuurders, zorgcoördinatoren en schoolleiders zich over deze vragen. Meld u hier aan.Erasmus+: meer mogelijkheden voor leerlingenuitwisseling in Europa

Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor alle onderwijssectoren (en jeugd en sport). Scholen kunnen bijvoorbeeld een aanvraag doen voor nascholing van docenten en staf (Key Action 1) of voor een uitwisselingsproject met scholen in Europa (Key Action 2).
Lees meerPsychische gevolgen van orkaan Irma

Kinderen die de orkaan Irma hebben meegemaakt, kunnen daardoor van slag zijn. En misschien hebben zij te maken met concentratieproblemen, moeite met leren of andere psychische gevolgen. Sommige kinderen zitten tijdelijk op andere scholen – in Caribisch of Europees Nederland. De Engelstalige gids 'After the storm' biedt scholen handreikingen voor het begeleiden van deze leerlingen. U vindt de gids op de site van Stichting School & Veiligheid
Lees meer