Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

dinsdag 10 oktober 2017

Nieuwsbrief Stichting School & Veiligheid, oktober 2017

wit


Oktober 2017

balk
logo SSV

Sociale veiligheid: onze ambassadeurs helpen u graag

Ook in het nieuwe schooljaar is het belangrijk te werken aan sociale veiligheid. Het veiligheidsplan wordt nu ook beoordeeld door de Onderwijsinspectie. Daarnaast moeten alle scholen de monitoring van het sociaal welbevinden van hun leerlingen verplicht in kaart brengen. Loopt u tegen zaken aan of heeft u vragen over dit onderwerp? De ambassadeurs komen graag bij u langs om samen te kijken naar wat u al heeft staan en waar u nog stappen kunt zetten.

  po, vo 

 

Waar begin je?
In gesprek over seksuele diversiteit

Wat maakt dat de aandacht voor seksuele diversiteit op de ene school goed van de grond komt en op de andere school niet? De Onderwijsalliantie sprak in 2016/2017 met groepjes leerlingen en leraren: Wat doen ze, hoe ervaren ze dat en waar hebben ze behoefte aan? Het boekje Waar begin je? neemt de lezer mee in deze gesprekken. De zoektocht eindigt bij zes aandachtspunten die positief blijken te werken voor een sociaal veilig klimaat op elke school.

info label po, vo, mbo

 

 

De psychologie van het vertrouwenswerk
Conferenties vertrouwenspersonen 2018

Ook in 2018 organiseert Stichting School & Veiligheid weer conferenties voor interne en externe vertrouwenspersonen in het onderwijs. Deze staan op 18 januari (mbo), 18 april (po) en 8 november (vo) in het teken van De psychologie van het vertrouwenswerk.  De bekende psycholoog dr. Andreas Wismeijer zal een lezing verzorgen over het onderwerp waarop hij gepromoveerd is: de psychologische aspecten rondom geheimhouding. Noteer de datum vast in uw agenda en houd de website in de gaten voor meer informatie en inschrijven.

info label po, vo, mbo

 

 

Met Alle Respect
Save the date: 4 april 2018

Op woensdag 4 april 2018 organiseert Stichting School & Veiligheid haar landelijke onderwijsconferentie Met Alle Respect. Reserveer deze datum vast in uw agenda! Meer informatie over het programma volgt binnenkort.

info label po, vo

 

 

Calamiteitenteam
Regiobijeenkomsten 18 en 25 oktober

Nog enkele plekken vrij voor de interactieve bijeenkomst over hoe om te gaan met een calamiteit. Bent u voorbereid op een incident of een schokkende gebeurtenis? En weet u wat u te doen staat als de (sociale) veiligheid in het geding komt op school? We nodigen u graag uit voor de regiobijeenkomsten. Wees er snel bij: vol = vol.

info label po, vo, mbo

 

 

Grenzen aan gedrag
Conferentie voor vertrouwenspersonen

Ongewenst gedrag van medewerkers kan voorkomen worden door met elkaar in gesprek te gaan over professioneel gedrag. Voor vertrouwenspersonen op school brengt een klacht over een collega extra dilemma’s met zich mee. Hoe pakken andere scholen dit aan? Leer van de ervaringen van anderen op de conferentie Grenzen aan gedrag op 2 november. Ruim 200 vertrouwenspersonen hebben zich al aangemeld. Meld u ook aan.

info label vo

 

 

Hoe informeer ik ouders bij pesten?
FAQ

“Als mentor van een brugklas heb ik de eerste schoolweken hard gewerkt aan een goede sfeer binnen de klas. Met als resultaat een superleuk schoolkamp. Maar nu merk ik toch dat er wordt gepest via de groepsapp. Natuurlijk bespreek ik dit in de klas om de sfeer te herstellen. Maar hoe informeer ik de ouders?” Lees het antwoord in de FAQ.

info label po, vo

 

 

Week Tegen Pesten 2017
Impressie

Elk jaar wordt in september de Week Tegen Pesten gehouden. In de Week Tegen Pesten 2017, met als thema Online pesten, pak ’t aan!, stond het voorkomen en aanpakken van online pesten centraal. Samen met leerlingen, ouders en het schoolteam maakten scholen hiermee een start voor een veilig en gezellig schooljaar. Bekijk op de website een impressie van de week. Maar ook na de Week Tegen Pesten blijft het belangrijk om in gesprek te blijven. Weet u al hoe u na de herfstvakantie (online) pesten aanpakt?

info label po, vo

 

 

After the storm
Handreiking

Op sommige scholen in Nederland zitten kinderen die getroffen zijn door de tropische storm in het Caribisch gebied. Voor deze kinderen is dat een traumatische ervaring. Ze verlieten huis en haard op zoek naar een veilig onderkomen. After the storm biedt scholen een (Engelstalige) handreiking om deze leerlingen te begeleiden.

info label po, vo

 

 

lijn
Agenda uitgelicht

 

Regiobijeenkomsten calamiteitenteam

 

18 en 25 oktober 2017

 

Deze kosteloze bijeenkomsten voor schoolleiders, schoolbesturen en regionale veiligheidspartners, zijn gericht op bewustwording van rollen en verantwoordelijkheden bij ernstige calamiteiten.

infolabel po, vo, mbo

 

Grenzen aan gedrag 
2 november 2017 

 

Grenzen aan Gedrag is het thema van de jaarlijkse conferentie voor vertrouwenspersonen in het voortgezet onderwijs. Wat gebeurt er op school als er medewerkers zich onprofessioneel gedragen naar leerlingen toe? En wat doet u met klachten hierover?

infolabel vo

 

Vierdaagse training voor vertrouwenspersonen
15, 16 en 29, 30 januari 2018

 

Deze gecertificeerde vierdaagse intensieve training biedt u als vertrouwenspersoon een ‘stevige basis’ om het vertrouwenswerk op school professioneel uit te voeren.

infolabel po, vo, mbo

meer agenda

lijnHelpdesk

week-tegen-pesten-logo
post
Vragen over pesten; advies over sociale veiligheid op school; ondersteuning bij een klachtafhandeling? Neem voor deze vragen en meer informatie rond sociale schoolveiligheid contact op met onze helpdesk:
030 - 285 66 16 (schooldagen 9.00-16.00 uur) of  helpdesk@schoolenveiligheid.nl

nieuwsbrief

Stichting School & Veiligheid ondersteunt scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat.

twitter twitter pestweb logofacebook