Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

maandag 30 oktober 2017

Mbo today: BVMBO zegt lidmaatschap Onderwijscoöperatie op

BVMBO zegt lidmaatschap Onderwijscoöperatie op
De Beroepsvereniging Opleiders MBO (BVMBO) heeft haar geassocieerde lidmaatschap van de Onderwijscoöperatie opgezegd. De BVMBO heeft geen vertrouwen meer in het bestuur van de Onderwijscoöperatie. Vlak na de oprichting van de Beroepsvereniging Opleiders MBO zag ook de Onderwijscoöperatie het levenslicht. De verwachtingen bij de BVMBO over deze nieuwe beroepsorganisatie van, voor en door leraren was […]
Lees verder

BVMBO start leergang Teacher in the Lead
De Beroepsvereniging Opleiders MBO (BVMBO) heeft samen met het Expertisecentrum beroepsonderwijs een leergang ontwikkeld voor docenten die aan regionale én landelijke gesprekstafels willen meepraten: Teacher in the Lead. Aan vergadertafels is professionaliteit van de opleider in het mbo al een veel besproken onderwerp. Hoe zorgen we ervoor dat het dat ook wordt binnen de beroepsgroep […]
Lees verder

Jet Bussemaker: terugblik op vijf jaar ministerschap
Deze week nam minister Bussemaker na vijf jaar afscheid als minister van Onderwijs. Wat heeft haar bewind voor het mbo betekend? Een terugblik in tien punten. Begin november 2012 trad het kabinet Rutte 2 aan. Bijna de volle vijf jaar was Jet Bussemaker als minister verantwoordelijk voor het mbo. Na een aarzelend begin kwam de […]
Lees verder

Groen onderwijs volledig naar ministerie van OCW
Volgens het Regeerakkoord wordt het groene onderwijs overgeheveld van het ministerie van Landbouw naar dat van Onderwijs. Beide vormen van onderwijs worden voortaan gelijk bekostigd. Per saldo heeft dat een klein negatief effect op het 'reguliere' onderwijs. Tot de winnaars van de kabinetsformatie behoort in ieder geval het groene mbo. Sinds enkele jaren beklagen de […]
Lees verder