Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

donderdag 12 oktober 2017

LKCA: Kabinet investeert weer in cultuur

Kabinet investeert weer in cultuur
Het regeerakkoord van kabinet Rutte III vermeldt investeringen in kunst, cultuur en erfgoed.
Lees verder

Rijkscultuurjeugd - reactie van Christiaan Weijts op regeerakkoord
Volgens Christiaan Weijts is cultuuroverdracht iets anders dan klasjes langs voorgeschreven iconen als de Nachtwacht jagen, zoals het kabinet Rutte III wil. En trouwens, de biblebelt boycot het thema van de Kinderboekenweek. Laat Buma en Segers eerst maar eens opkomen voor de cultuur die de beminde...
Lees verder

Infographic Impact van kunst in sociaal domein
De kracht van kunst bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken is groot. Kunst spreekt de taal van emotie, raakt de harten van mensen en nodigt zo uit tot ander gedrag. Het draagt bij aan individuele ontplooiing, participatie en gezondheid. Movisie pleit daarom voor meer samenwerking tussen...
Lees verder

Bredere cultuurvisie nodig voor vertrouwen in de toekomst
Uit het nieuwe regeerakkoord spreekt het belang van cultuureducatie en de toegankelijkheid van cultuur voor iedereen. Dat is goed nieuws. Maar de waarde van kunst en cultuur reikt veel verder dan het aankomend kabinet nu in het regeerakkoord beschrijft. Cultuureducatie en –participatie kunnen...
Lees verder

Fonds 21 initieert programmaregeling 'Kunsteducatie voor mbo'ers'
Met deze regeling wil Fonds21 culturele instellingen stimuleren kwalitatief en toegankelijk aanbod te ontwikkelen voor jongeren van 16 tot en met 21 jaar die een mbo-opleiding volgen.
Lees verder

Gieskes-Strijbis Podiumprijs
De Gieskes-Strijbis Podiumprijs is een nieuwe prijs voor makers die bijdragen aan de kwaliteit en de diversiteit van de podiumkunsten in Nederland. Dit jaar ging de prijs naar Bright Richards, artistiek leider en co-founder van New Dutch Connections en hiphopchoreograaf Lloyd Marengo. Beiden...
Lees verder