Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 12 oktober 2017

LECSO: Landelijke werkbijeenkomst ZMOLK/LVB

Landelijke werkbijeenkomst ZMOLK/LVB
Op 12 oktober vond er een landelijke werkbijeenkomst plaats vanuit de ‘beweging ZMOLK-LVB’. Een groot aantal mensen uit zowel onderwijs als zorg werkten weer op een gedreven manier aan vraagstellingen en informatie rond een drietal thema’s:  praktische voortgang op een school/zorginstelling rond organiseren van onderwijs-zorg (n.a.v. vorige werkbijeenkomst) thematiek vanuit beleid, ontwikkelingen in het sociaal domein
Lees verder

Platform Arbeid
Vanuit de ontwikkelingen van de implementatiescan (wie kent ‘m niet? Klik hier) en de verbinding met de opzet van de ‘participatiemonitor’ is de daarvoor ingestelde brede stuurgroep nu gaan optreden als een Platform Arbeid. Het platform probeert vanuit de deelnemende landelijke organisaties zo veel mogelijk ondersteuning te bieden in de regio’s op het concrete niveau van ‘contacten leggen’, ‘afspraken mak
Lees verder