Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

vrijdag 6 oktober 2017

LECSO: 15 miljoen voor hulp in speciaal onderwijs Amsterdam

15 miljoen voor hulp in speciaal onderwijs Amsterdam
De gemeente Amsterdam trekt 15 miljoen euro uit om kinderen in het speciaal onderwijs tegemoet te komen. Dat geld wordt besteed aan specialistische jeugdhulp in het speciaal onderwijs, zegt wethouder Simone Kukenheim van Jeugd en Onderwijs. De gemeente helpt ook ouders. Waar zij nu zelf hulp moeten aanvragen, krijgt hun kind straks behandelingen op school van kinderpsychologen. Op scholen voor speciaal en praktijkonderwijs en bovenschoolse voorz
Lees verder

Cito zoekt experts uit het veld
Cito heeft in samenwerking met leerkrachten een instrument ontwikkeld dat het sociaal emotioneel functioneren bij zeer moeilijk lerende kinderen (zml) in het so en vso in kaart brengt. Met dit instrument kunnen leerkrachten in kaart brengen welke specifieke aspecten van het sociaal emotioneel functioneren van een leerling om extra aandacht vragen, maar zeker ook waar diens sterke kanten liggen. Om het instrument te testen en te verfijnen is Cito
Lees verder