Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

woensdag 25 oktober 2017

KVLO: Regeerakkoord zwijgt over noodzaak en kansen bewegingsonderwijs...

Regeerakkoord zwijgt over noodzaak en kansen bewegingsonderwijs...
Verkiezingsprogramma's ten spijt, wordt in het nieuwe Regeerakkoord niet (meer) expliciet gesproken over meer gymlessen of beter bewegingsonderwijs, zoals bij Rutte II het geval was (het liefst 3...
Lees verder

Stichting van het Onderwijs: aanpak lerarentekort, werkdruk en kansenongelijkheid vraagt om meer ambitie
(Bericht: FvOv) De werkgevers- en werknemersorganisaties (waaronder de FvOv) binnen de Stichting van het Onderwijs vinden het terecht dat het nieuwe kabinet structureel investeert in onderwijs....
Lees verder