Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

maandag 30 oktober 2017

KNAW: Taalkeuze in het hoger onderwijs vereist maatwerk

Taalkeuze in het hoger onderwijs vereist maatwerk
De keuze voor het Nederlands of Engels als onderwijstaal op universiteiten en hogescholen vergt zorgvuldige afweging. De taalkeuze moet voor iedere opleiding afzonderlijk worden gemaakt, op basis van...
Lees verder

Meer academici als leraar nodig
Er moeten op middelbare scholen meer leraren komen met een universitair diploma. Zij zijn nodig om leerlingen voor te bereiden op de universiteit. Dit bepleit de KNAW in een position paper dat...
Lees verder