Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

woensdag 25 oktober 2017

KNAW: Stress-NL

Stress-NL
Het Stress-NL symposium op 2 november 2017 is open voor iedereen die vakkundige interesse heeft in het onderwerp (MSc,- en PhD-studenten, postdocs, faculteitsmedewerkers).
Lees verder

9th Transnational Commercial Law Teachers' Meeting
Bijeenkomst op 2 en 3 november 2017 van academici, beleidsmakers bij internationale organisaties en studenten rondom het thema 'transnational commercial law and natural resources'.
Lees verder

Lustrumcongres Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis
Het thema van dit lustrumcongres op 26 en 27 oktober is 'Festiviteiten in de vroegmoderne Nederlanden'.
Lees verder

Freud en de neurowetenschap anno 2017
Tijdens dit symposium op 24 november 2017 dat moderne neurowetenschappelijke ideeën in relatie wil brengen met opvattingen van Freud, gaan António Damásio en Mark Solms in discussie met drie...
Lees verder