Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

maandag 30 oktober 2017

KNAW: Akademie Colloquium: Cell Biology of the axon: progress made and promises ahead

Akademie Colloquium: Cell Biology of the axon: progress made and promises ahead
Akademie Colloquium Cell Biology of the axon: progress made and promises ahead
Lees verder

Akademie Colloquium: Gepersonaliseerde pre- en intra-operatieve beeldvorming door middel van fluorescente tumorspecifieke tracers
Lees verder

Akademie Colloquium: Reasoning in Social Context
Akademie Colloquium Reasoning in Social Context
Lees verder

Dag van de Friese Taalkunde
De dag op 27 oktober 2017 is bedoeld voor iedereen die zich direct of indirect bezig houdt met de taalkunde van het Fries: grammatica, fonetiek/fonologie, naamkunde, lexicologie, sociolinguïstiek,...
Lees verder