Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

woensdag 18 oktober 2017

Kamerstukken OCW: Kamerbrief bij inspectierapport Islamitische Universiteit Europa

Kamerbrief bij inspectierapport Islamitische Universiteit Europa
Minister Bussemaker (OCW) stuurt een brief aan de Tweede Kamer bij het rapport van de Inspectie van het Onderwijs (inspectie) aan OCW over de bevindingen inzake een incidenteel onderzoek bij de Islamitische Universiteit Europa (IUE).
Lees verder

Kamerbrief over reactie op het advies 'Decentraal onderwijsbeleid bij de tijd'
Minister Bussemaker (OCW) stuurt een brief aan de Tweede Kamer over het verzoek van de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om een kabinetsreactie op het advies 'Decentraal onderwijsbeleid bij de tijd' van de Onderwijsraad.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over bezuiniging provincie op Philharmonie zuidnederland
Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt vragen van het Kamerlid Rog (CDA) over het besluit van de provincie Noord-Brabant om vanaf 2018 een half miljoen te bezuinigen op de Philharmonie zuidnederland.
Lees verder

Aanbiedingsbrief beantwoording schriftelijke vragen over de verslechterde positie van promovendi
Minister Bussemaker (OCW) biedt haar antwoorden op de schriftelijke vragen van het Kamerlid Őzdil (Groen Links) over de verslechterde positie van promovendi.
Lees verder

Beantwoording schriftelijke vragen over de verslechterde positie van promovendi.
Lees verder

Kamerbrief over over het begrotingsartikel Emancipatiebeleid
Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt vragen van de leden van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het emancipatiebeleid. De vragen gaan over artikel 25 van de Rijksbegroting (Emancipatie).
Lees verder

Kamerbrief goedkeuring herziening Beloningskader Presentatoren in de Publieke Omroep 2017
Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt een brief aan de Tweede Kamer over de goedkeuring herziene Beloningskader Presentatoren in de Publieke Omroep 2017.
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij rapport over ruimte, cultuur en economisch presteren van stedelijke regio's
Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Tweede Kamer het rapport `Pas de deux? Het ruimtelijk samenspel van cultuur en economie in Nederland: een beleidsverkenning'. Het rapport geeft inzicht in de relatie tussen ruimtelijke patronen, cultureel aanbod en concurrentiekracht.
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij Jaarverslag 2016 Commissariaat voor de Media
Staatssecretaris Dekker (OCW) biedt de Tweede Kamer het Jaarverslag 2016 van het Commissariaat voor de Media aan.
Lees verder

Kamerbrief over voortgang aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties
Staatssecretaris Van Rijn (VWS) informeert de Tweede Kamer over de ontwikkelingen in de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) sinds de voortgangsrapportage van 2 februari 2017.
Lees verder