Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

maandag 23 oktober 2017

Kamerstukken OCW: Beantwoording Kamervragen over regeling bekostiging exploitatiekosten VO 2017 en 2018

Beantwoording Kamervragen over regeling bekostiging exploitatiekosten VO 2017 en 2018
Lees verder

Aanbiedingsbrief beantwoording Kamervragen over regeling bekostiging exploitatiekosten VO 2017 en 2018
Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt de vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, over de regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2017 en 2018.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het nut van onderwijsovereenkomsten in het mbo
Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Ă–zdil (GroenLinks) over het nut van onderwijsovereenkomsten in het mbo.
Lees verder

Kamerbrief over reactie op advies van Raad van Cultuur
Minister Bussemaker (OCW) reageert op het verzoek van de Tweee Kamer over het advies van de Raad van Cultuur van 9 maart 2017 over de besteding van 1 miljoen euro voor de cultuursector.
Lees verder

Kamerbrief over voornemen goedkeuring accreditatiekader
Minister Bussemaker (OCW) informeert de Tweede Kamer over het voornemen tot goedkeuring van een wijziging aan het accreditatiekader. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.
Lees verder

Wetsvoorstel regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie
Voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie.
Lees verder

Advies Raad van State over wetsvoorstel regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie
Advies van de Raad van State over het voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie.
Lees verder

Nader rapport wetsvoorstel regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie
Minister Bussemaker (OCW) stuurt het voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie.
Lees verder

Aanbieding nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel accreditatie op maat
Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel accreditatie op maat (voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek met het oog op het optimaliseren van het accreditatiestelsel).
Lees verder

Nota naar aanleiding van verslag over wetsvoorstel accreditatie op maat
Minister Bussemaker (OCW) reageert op vragen en opmerkingen van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel accreditatie op maat (voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek met het oog op het optimaliseren van het accreditatiestelsel).
Lees verder