Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

vrijdag 6 oktober 2017

Kamerstukken OCW: Antwoorden op schriftelijke vragen over het bericht dat conciërge ‘Meester Appie’ niet mag werken

Antwoorden op schriftelijke vragen over het bericht dat conciërge 'Meester Appie' niet mag werken
Vragen van het lid Kwint (SP) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat conciërge 'Meester Appie' graag wil werken, wat niet mogelijk is.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over bericht 'Gevoelige gegevens 1800 kwetsbare kinderen op straat'
Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt vragen van de Kamerleden Becker en Wörsdörfer (beiden VVD) over het op straat belanden van gevoelige gegevens van 1.800 kwetsbare leerlingen.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over cursussen in het lerarenregister
Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt vragen van het Kamerlid Kwint (SP) over de veelheid en inhoud van cursussen in het kader van het lerarenregister.
Lees verder

Kamerbrief over vertraging uitvoering motie-Duisenberg
Minister Bussemaker (OCW) meldt de Tweede Kamer dat de uitvoering van de motie-Duisenberg meer tijd kost dan eerder gemeld.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het niet tijdig beschikbaar zijn van digitale leermiddelen
Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Becker (VVD) over het niet tijdig beschikbaar zijn van digitale leermiddelen.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over NPO Start
Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Paternotte (D66) over NPO Start.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over onderzoek RTL Nieuws schoolkeuze en hoogte ouderbijdrage
Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt de schriftelijke vragen van het Kamerlid Becker (VVD). De vragen gaan over een onderzoek door RTL Nieuws waaruit blijkt dat ouders hun keuze voor een school zouden laten afhangen van de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage.
Lees verder

Kamerbrief over Amarantis Onderwijsgroep
Minister Bussemaker (OCW) stuurt een brief over de toezegging de Tweede Kamer te informeren over het vervolg van het verzoek aan het Openbaar Ministerie om een oriënterend onderzoek van een signaal in het rapport van de Commissie onderzoek financiële problematiek Amarantis.
Lees verder

Wijziging van diverse onderwijswetten
Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het aanbrengen van enkele aanpassingen met beperkte beleidsmatige gevolgen en enkele technische wijzigingen met betrekking tot onder andere de bekostiging van passend onderwijs en de invoering van het lerarenregister.
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij de nota van wijziging over de wijziging van diverse onderwijswetten
Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Dekker (OCW) bij de nota van wijziging over de wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het aanbrengen van enkele aanpassingen met beperkte beleidsmatige gevolgen en enkele technische wijzigingen met betrekking tot onder andere de bekostiging van passend onderwijs en de invoering van het lerarenregister.
Lees verder