Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

dinsdag 10 oktober 2017

Kamerstukken OCW: Aanbiedingsbrief bij ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008

Aanbiedingsbrief bij ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008
Aanbiedingsbrief van minister Bussemaker (OCW) bij het ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 in verband met het vaststellen van nadere voorschriften voor het verzorgen van hoger onderwijs in het buitenland.
Lees verder

Kamerbrief 'Evaluatie van het Programma Ondernemerschap Cultuur 2013-2016' en 'Ontwikkelingen in giften, sponsoring en andere inkomsten van culturele instellingen in Nederland '
Minister Bussemaker (VWS) stuurt een brief aan de Tweede Kamer bij de 'Evaluatie van het Programma Ondernemerschap Cultuur 2013-2016' en 'Ontwikkelingen in giften, sponsoring en andere inkomsten van culturele instellingen in Nederland '.
Lees verder

Kamerbrief bij voortgangsrapportage kwaliteitsafspraken mbo 2017
Minister Bussemaker (OCW) stuurt de voortgangsrapportage kwaliteitsafspraken mbo 2017 aan de Tweede Kamer.
Lees verder

Kamerbrief bij de rapportage Bedrijvenbeleid 2017 "Navigeren met wind in de zeilen"
Minister Kamp (EZ), Minister Bussemaker (OCW) en Staatssecretaris Dekker (OCW) sturen de rapportage Bedrijvenbeleid 2017 'Navigeren met wind in de zeilen' aan de Tweede Kamer. De Rapportage beschrijft de voortgang en de resultaten van het kabinetsbrede bedrijvenbeleid. Een samenvatting van de Monitor Bedrijvenbeleid is tevens opgenomen. Deze geeft inzicht in de belangrijkste kwantitatieve ontwikkelingen. De Monitor is, net als vorig jaar, te vinden op de website www.bedrijvenbeleidinbeeld.nl.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over lesgeld ROC West-Brabant
Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt vragen van het Kamerlid Kwint (SP) over het bericht dat het ROC West-Brabant onwettig lesgeld vraagt.
Lees verder

Kamerbrief over nota omroepdistributie deel I
Minister Kamp (EZ) stuurt de Tweede Kamer het 1e deel van de nota omroepdistributie. Hierin schetst de minister de ontwikkelingen, de vraagstukken en de opmaat voor het vervolg om te komen tot een breed gedragen visie op omroepdistributie.
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij beantwoording Kamervragen over studentenhuisvesting
Aanbiedingsbrief van minister Bussemaker (OCW) en minister Plasterk (BZK) bij de antwoorden op de Kamervragen over studentenhuisvesting.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat de kamernood onder studenten in veel steden hoog is
Antwoorden op vragen van de leden Beckerman en Futselaar (beiden SP) over het bericht dat de kamernood onder studenten in veel steden hoog is.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Buitenlandse studenten slapen noodgedwongen in azc's, op campings of in hotels'
Antwoorden op Vragen van de leden Voortman en Ă–zdil (beiden GroenLinks) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht 'Buitenlandse studenten slapen noodgedwongen in azc's, op campings of in hotels'.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Studeren vanuit een camper'
Antwoorden op Kamervragen van de leden Van Meenen en Van Eijs (beiden D66) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht 'Studeren vanuit een camper'.
Lees verder