Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 26 oktober 2017

FvOv: Aanpak lerarentekort, werkdruk en kansenongelijkheid kabinet vraagt om meer ambitie

Aanpak lerarentekort, werkdruk en kansenongelijkheid kabinet vraagt om meer ambitie
De werkgevers- en werknemersorganisaties (waaronder de FvOv) binnen de Stichting van het Onderwijs vinden het terecht dat het nieuwe kabinet structureel investeert in onderwijs. Immers, investeren in onderwijs loont voor de toekomst van Nederland. Tegelijkertijd signaleren de sociale partners dat … Lees verder
Lees verder

Het PO-front wil in gesprek met minister Slob over noodzaak eerlijk salaris en minder werkdruk
Het kabinet Rutte III weigert de problemen in het primair onderwijs echt aan te pakken. Dit blijkt uit een beperkt budget voor salarissen van 270 miljoen euro en pas aan het einde van de regeerperiode geld voor werkdrukverlichting. Hiermee negeert … Lees verder
Lees verder