Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 26 oktober 2017

AVS: Ziekteverzuimpercentage onderwijzend personeel po licht gedaald

Ziekteverzuimpercentage onderwijzend personeel po licht gedaald
Omdat het ministerie van OCW, het Vervangingsfonds en AenO Fonds VO behoefte hebben aan gegevens over het niveau en de ontwikkeling van het verzuim in het primair en voortgezet onderwijs is hierover...
Lees verder

Stichting van het Onderwijs mist heldere visie in regeerakkoord
Het regeerakkoord roept op bepaalde punten vragen op over de verdere uitwerking. Er kan bijvoorbeeld meer gedaan worden aan de aantrekkelijkheid van werken in het onderwijs, om de nijpende situatie...
Lees verder

17 tot en met 24 november: Week van de Mediawijsheid
Tijdens de Week van de Mediawijsheid, van 17 tot en met 24 november, roept Mediawijzer.net schoolleiders, leraren , ouders en leerlingen op samen in gesprek te gaan over online gedrag en mediawijze...
Lees verder