Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

vrijdag 20 oktober 2017

AVS: Subsidieregeling Gelijke kansen in het onderwijs gepubliceerd

Subsidieregeling Gelijke kansen in het onderwijs gepubliceerd
Ter ondersteuning van activiteiten in het kader van de Gelijke Kansen Alliantie is de Subsidieregeling Gelijke kansen in het onderwijs op 18 oktober 2017 gepubliceerd. Met daarin nadere regels over...
Lees verder

Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel pseudonomiseren leerlinggegevens
Lees verder

Aanpassing bedragen personele bekostiging schooljaar 2017/2018 gepubliceerd
Staatssecretaris Dekker heeft op 19 oktober gepubliceerd de Regeling aanpassing van de bedragen personele bekostiging primair onderwijs voor het schooljaar 2017/2018 en het aanpassen van de bedragen...
Lees verder