Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

dinsdag 12 september 2017

Universiteit van Amsterdam: Fondsenwervingscampagne voortzetting jubileumbeurs van start

Fondsenwervingscampagne voortzetting jubileumbeurs van start
Promovendi vormen de nieuwe generatie wetenschappers. Speciaal voor hen werd aan het begin van het lustrumjaar van de UvA een nieuw type beurs gelanceerd: de lustrumbeurs. Een beurs die, gezien het grote aantal aanvragen, duidelijk voorziet in een behoefte.
Lees verder

Beelden zeggen niet meer dan duizend woorden
Een krachtig beeld kan een sterke emotionele reactie oproepen. Maar kan het ook iemands politieke overtuiging beïnvloeden en veranderen? Op zich niet, aldus communicatiewetenschapper Tom Powell, die 21 september a.s. promoveert aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Zijn onderzoek wijst namelijk uit dat nieuwsbeelden meelevend gedrag kunnen veroorzaken, maar dat tekst een grotere invloed kan hebben op de vorming van politieke voorkeuren.
Lees verder

Gebruikt toiletpapier omzetten in elektriciteit
Scheikundigen van het onderzoekszwaartepunt Sustainable Chemistry van de Universiteit van Amsterdam (UvA) hebben samen met collega's van het Copernicus Institute of Sustainable Development van de Universiteit Utrecht de eerste technisch-economische analyse gepubliceerd over de omzetting van gebruikt toiletpapier in elektriciteit. In het tijdschrift Energy Technology stellen zij een proces in twee stappen voor en maken zij een kostenberekening per kWh die vergelijkbaar is met de kosten van fotovoltaïsche installaties in woningen.
Lees verder