Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

woensdag 27 september 2017

Stappenplan voor beter nieuwkomersonderwijs -met ict

Stappenplan voor beter nieuwkomersonderwijs -met ict
Zes scholen in het nieuwkomersonderwijs introduceerden begin 2016 tablets in de klas om meer maatwerk aan hun leerlingen te kunnen bieden. Daarmee onderzochten zij wat nodig is om tot goede inzet van ict te komen. Het stappenplan 'Maatwerk met ict in het nieuwkomersonderwijs' is daarvan het resultaat. Met dit stappenplan kunnen ook andere nieuwkomersscholen ict optimaal laten werken.
Lees verder

Digitale geletterdheid toetsen
Hoe toets je deelvaardigheden, zoals digitale geletterdheid, op kwaliteit en op de manier van werken? Bij het Veurs Lyceum in Leidschendam doen ze dit door middel van Rubrics. Met dit beoordelingsinstrument integreert de school digitale geletterdheid in het curriculum.
Lees verder