Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

dinsdag 12 september 2017

Science Guide: IT kan onderwijs persoonlijker maken

IT kan onderwijs persoonlijker maken
Op veel universiteiten werd academische jaaropening aangegrepen om de agenda van de VSNU voor digitalisering in het onderwijs onder de aandacht te brengen. Bij de RUG stond zelfs de hele jaaropening in het teken van dat thema. "We kunnen ons onderwijsmodel verbeteren en daarbij profiteren van ICT-ontwikkelingen zelf."
Lees verder

Neem lerarenopleiding niet de maat op twee weetjes
Onlangs bleek uit onderzoek van de Open Universiteit dat handboeken voor leraren in opleiding te weinig naar wetenschappelijke bronnen verwijzen. Hoogleraar Didactiek van de natuurwetenschappen Fred Janssen (Universiteit Leiden) stelt dat de lerarenopleidingen onterecht de maat worden genomen.
Lees verder

Nieuwe tijden, nieuwe vaardigheden
Technologie, ondernemerschap en creativiteit, dat zijn volgens Nienke Meijer de belangrijkste vaardigheden die de samenleving van de toekomst vraagt. In een essay stelt de Fontys-voorzitter dat het aan het onderwijs is "zo snel en effectief mogelijk de benodigde kennis en skills te verankeren, op alle niveaus."
Lees verder