Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

maandag 25 september 2017

Science Guide: Inkomen ouders bepaalt mbo-hbo-doorstroom

Inkomen ouders bepaalt mbo-hbo-doorstroom
Ook na de invoering van het sociaal leenstelsel bepaalt je afkomst als mbo-student of je doorstroomt naar het hbo. Onderzoek van het CBS in opdracht van OCW laat zien dat het studiesucces gerelateerd is aan het inkomen van de ouders. Het sterkste negatieve effect op studiesucces blijkt een migratieachtergrond.
Lees verder

NVAO-accreditatie blijft een kat en muisspel
"Wij kijken wel degelijk naar de kwaliteit van docenten." In de Kamer verdedigde NVAO-voorzitter Anne Flierman zich tegen de SP die de NVAO verwijt te veel naar de papieren werkelijkheid te kijken. Flierman waarschuwde wel dat zonder opleidingsaccreditaties de lastendruk niet afneemt.
Lees verder

Digitalisering standaard onderdeel alle curricula
"We hebben een andere mindset nodig ten aanzien van innovatie en digitalisering." Lotte de Bruijn, directeur van Nederland ICT stelt dat er nog te weinig aandacht aan ICT wordt geschonken in het Nederlandse onderwijs. Zij pleit er voor om digitalisering op te nemen in alle curricula.
Lees verder