Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

vrijdag 8 september 2017

Science Guide: Digitalisering activeert studenten

Digitalisering activeert studenten
De VSNU start het academisch jaar met een impuls voor digitalisering in het onderwijs. Technologie moet niet achterblijven op het eiland van de technische universiteiten, maar door alle vakgebieden en universiteiten heen gedragen worden. Wat gebeurt er op dit punt al, en wat leren we daarvan?
Lees verder

Theorie laten leven
"De scheidslijnen tussen universiteit, overheid en het bedrijfsleven beginnen te vervagen, en dat is ook nodig." Kort geleden begon Ronald de Jong als Professor of Practice aan de Tilburg University. Hij moet de brug slaan tussen praktijk en theorie.
Lees verder

Academici als gids in de maatschappij
"Het is niet de school die de studenten vormt, maar het zijn de studenten die de school vormen." VN- pleitbezorger voor de Sustainable Development Goals (SDG), Alaa Murabit opende in Maastricht het Academisch jaar met een quote van haar vader. Net als eerdere jaren organiseerden studenten de opening.
Lees verder