Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

woensdag 13 september 2017

Science Guide: "Bij mij willen ze gewoon een vak leren"

"Bij mij willen ze gewoon een vak leren"
Wie in Nederland op eigen houtje een opleiding erkend wil krijgen, komt een hoop obstakels tegen. Maar wat betekent dat voor iemand die een losse opleiding van de grond wil krijgen? "Ik wil gewoon laten zien dat we een volwaardige vakopleiding zijn," vertelt Elso Post van de Floral Academy.
Lees verder

Onderzoekers zijn kleine kapitalistjes
In 2013 verscheen Het Academisch Manifest - Van een bezette naar een publieke universiteit. Deze publicatie van Hans Radder en Willem Halffman, leidde tot veel internationale respons vanuit de academische wereld. Deze zomer verscheen een bundeling van de internationale reacties.
Lees verder

Meer dan alleen maar publiceren
"Ik zou het jammer vinden als mijn werk alleen maar in een boek of een blad terecht zou komen." Hoogleraar Bram Nauta (UTwente) ontwikkelt in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven nieuwe elektronische chips. "Het is moeilijk genoeg om een ambacht te zijn, maar toch commercieel genoeg voor het bedrijfsleven."
Lees verder