Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

dinsdag 26 september 2017

Radboud Universiteit Nijmegen: Tekst-recycling komt veel voor in publicaties van Nederlandse economen

Tekst-recycling komt veel voor in publicaties van Nederlandse economen
Onderzoek naar tekst-recycling - ook wel 'zelfplagiaat' - onder Nederlandse wetenschappers toont aan dat één op de zeven (14%) publicaties van economen problematische hoeveelheden tekst-recycling...
Lees verder

De ingrediënten van een goede relatie en de betekenis voor welzijn en gezondheid
In haar oratie aan de Radboud Universiteit gaat bijzonder hoogleraar Duurzame relaties en welzijn Esther Kluwer in op en wat de ingrediënten zijn van een goede relatie en wat het hebben van een...
Lees verder

Speurtocht naar de kunst van de koorbanken
Kunsthistoricus Christel Theunissen schreef over laatmiddeleeuwse koorbanken, waarop de geestelijken in het kerkkoor zaten.
Lees verder