Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

maandag 11 september 2017

PO Raad: Tot 1 oktober: subsidie aanvragen voor doorstroomprogramma's po-vo

Tot 1 oktober: subsidie aanvragen voor doorstroomprogramma's po-vo
Heeft u een programma opgezet dat de doorstroom van leerlingen naar het voortgezet onderwijs helpt versoepelen? Of heeft u plannen hiervoor? Tot 1 oktober kunt u hiervoor nog subsidie aanvragen.
Lees verder

'Gebruik beeldmateriaal door scholen vraagt aandacht'
De Autoriteit Persoonsgegevens roept scholen op zorgvuldig om te gaan met (online) beeldmateriaal van leerlingen. Foto's en video's van leerlingen zijn persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het publiceren van beeldmateriaal van leerlingen op een internetpagina of...
Lees verder

Kabinet activeert quotum voor banenafspraak
Het kabinet heeft besloten het quotum voor de banenafspraak te activeren voor de sector overheid en onderwijs. Dat blijkt uit een brief die op vrijdag 9 september jl. naar de Eerste en Tweede Kamer is gestuurd.
Lees verder