Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 14 september 2017

PO Raad: Toelichting aangescherpte Code Goed Bestuur gepubliceerd

Toelichting aangescherpte Code Goed Bestuur gepubliceerd
De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de PO-Raad stemde in juni 2017 in met enkele aanscherpingen van de 'Code Goed Bestuur in het primair onderwijs'. De meeste aanpassingen zijn gericht op het tegengaan van belangenverstrengeling en bevorderen van transparantie. In de toelichting van de...
Lees verder

Ook internationaal bezien verdient de Nederlandse leraar weinig
Nederland geeft per leerling minder geld uit aan het primair onderwijs dan andere Europese en westerse landen. Leerkrachten verdienen daarnaast fors minder dan andere vergelijkbare hoogopgeleiden. Dat concludeert de OECD in het deze week verschenen rapport Education at a Glance 2017.
Lees verder

Vallen psychische klachten onder geoorloofd verzuim? en meer FAQ's over het verzuimregister
Hoe registreren we het verzuim van een leerling die thuiszit in afwachting van een passende onderwijsplek? Sinds 1 januari 2017 melden ook scholen in het primair onderwijs verzuim digitaal via het verzuimregister. Er blijkt echter nog onduidelijkheid te bestaan bij scholen. DUO heeft daarom op haar...
Lees verder