Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

woensdag 13 september 2017

PO Raad: Opleiden van leraren, een gezamenlijke verantwoordelijkheid

Opleiden van leraren, een gezamenlijke verantwoordelijkheid
Besturen voelen zich verantwoordelijk voor het opleiden van (aanstaande) leraren maar slechts een deel is op bestuurlijk niveau betrokken bij de opleiding, dat is een van de conclusies uit het onderzoek dat Oberon in opdracht van de PO-Raad en het Steunpunt opleidingsscholen heeft uitgevoerd. De...
Lees verder

Oplossingen voor het lerarentekort onder de loep: van deeltijd naar voltijd
Vrijwel nergens ter wereld werken zoveel leerkrachten parttime als in Nederland. Met het oog op het hard oplopende lerarentekort, verdient ook de gedachte 'alle deeltijders een dag extra aan het werk' een check: hoe haalbaar is dit eigenlijk? En gaat het helpen?
Lees verder

Voor leden: voorbeeldbrief ouders en veelgestelde vragen over staking
Leden van de PO-Raad kunnen gebruik maken van een voorbeeldbrief voor ouders. Verder hebben we een aantal veelgestelde vragen over de staking van 5 oktober op een rij gezet.
Lees verder