Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

dinsdag 26 september 2017

PO Raad: Nomineer uw meest muzikale leerkracht voor de Loftrompet

Nomineer uw meest muzikale leerkracht voor de Loftrompet
Kent u een basisschooljuf of -meester die veel aandacht besteedt aan muziek op school? Nomineer hem of haar om kans te maken op De Loftrompet! Deze prijs wordt tijdens het Kerst Muziekgala op donderdagmiddag 14 december in Ahoy uitgereikt aan de groepsleerkracht die zich op een basisschool op...
Lees verder

Vacatures Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
De Wet medezeggenschap op scholen (Wms) regelt de medezeggenschap op scholen in het primair, speciaal en voortgezet (speciaal) onderwijs, in de centrale diensten en in de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Deze wet bepaalt dat geschillen tussen het bevoegd gezag en het medezeggenschapsorgaan...
Lees verder

Met de bus naar de staking op 5 oktober? (informatie voor schoolbesturen)
Het PO-front organiseert op 5 oktober een grote manifestatie in het Zuiderpark in Den Haag. Bezoekers komen het makkelijkste bij het Zuiderpark met een georganiseerde busreis. Hiervoor zijn er 3 mogelijkheden, te weten:...
Lees verder