Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

maandag 11 september 2017

PO Raad: Handleiding bij de staking van 5 oktober: update

Handleiding bij de staking van 5 oktober: update
Op donderdag 5 oktober zal door medewerkers in het primair onderwijs in Nederland worden gestaakt. De vakbonden hebben een staking uitgeroepen. De organisaties die verenigd zijn in het PO-Front, ondersteunen deze actie om de gezamenlijke boodschap aan de politiek kracht bij te zetten. Om haar leden...
Lees verder

Vaststelling definitieve regeling bekostiging 2016-17
De definitieve regeling bekostiging personeel van 2016-2017 is op 25 augustus gepubliceerd. Ten opzichte van de laatst gepubliceerde regeling voor 2016-2017 (d.d. 14 oktober 2016) is deze (fors) toegenomen met 2,26%. Lees de toelichting op de aanpassingen.
Lees verder

Wat doet u in de Week tegen Pesten?
Het begin van het schooljaar is hét moment om te werken aan een gezellige en veilige groep. De Week Tegen Pesten helpt daarbij. Dit schooljaar is het thema: Online pesten. Pak 't aan!
Lees verder