Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

dinsdag 19 september 2017

PO Raad: Gebruikers geven Overstapservice Onderwijs een 7-

Gebruikers geven Overstapservice Onderwijs een 7-
Bijna iedereen gebruikt OSO voor het overdragen van leerlingdossiers, blijkt uit het Tevredenheidsonderzoek OSO 2016/2017. Het algemene rapportcijfer dat gebruikers OSO geven, is een 6,8. Bijna tweederde van de gebruikers vindt de veiligheid en snelheid van de overdracht het meest waardevol.
Lees verder

Reactie PO-Raad op internetconsultatie over actualisatie deugdelijkheidseisen
Afgelopen zomer konden scholen, ouders en leerlingen reageren op het conceptwetsvoorstel 'Actualisatie deugdelijkheidseisen funderend onderwijs'. De PO-Raad heeft in een reactie laten weten dat het voorstel nog niet leidt tot de door haar gewenste helderheid.
Lees verder

Nieuwe brochure: Vervangingsbeleid en nieuwe contractvormen in de CAO PO 2016-2017
Door de Wet werk en zekerheid moest de sector primair onderwijs de manier waarop ze de vervanging van afwezige medewerkers organiseerde, stevig onder de loep nemen. Om scholen en schoolbesturen te ondersteunen bij de inrichting van het vervangingsbeleid, hebben de PO-Raad en de vakbonden...
Lees verder