Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 14 september 2017

Onderwijslonen primair onderwijs fors lager in vergelijking met marktsector

Belastingaangifte met hulp van CNV
In het nieuwe jaar staat de belastingaangifte weer snel voor de deur. Steeds vaker zal de overheid digitaal met u communiceren: de blauwe envelop van de belastingdienst zal op termijn waarschijnlijk verdwijnen. Dit jaar ontvangt u in elk geval nog zowel per post als digitaal een oproep. Mensen die...
Lees verder

Veilige praktijklokalen
Honderd procent veilig bestaat niet, maar er zijn veel mogelijkheden om de risico's in  praktijklokalen zo klein mogelijk te maken.  Vanuit deze visie geeft de site www.veiligepraktijklokalen.nl/bwi advies aan docenten werkzaam in vmbo Bouwen, Wonen en Interieur. Op de site staan praktische tips om...
Lees verder

Oproep: wie heeft ervaringen met schaduwonderwijs?
CNV Onderwijs heeft aan de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor de toename van schaduwonderwijs en de effecten die scholen hiervan ondervinden. Schaduwonderwijs is het commerciƫle aanbod van huiswerkbegeleiding, bijles, particuliere remedial teaching, particuliere klassen voor hoogbegaafden en toets-...
Lees verder

Definitief akkoord bereikt over CAO SBB 2017
CNV Onderwijs, de andere vakbonden en de werkgever SBB hebben een definitief akkoord bereikt over de nieuwe CAO SBB 2017. Deze cao heeft een looptijd van 1 januari 2017 tot 1 januari 2018.In deze cao is geregeld dat de vrijval van pensioenpremie op grond van het Loonruimteakkoord over 2016 als een...
Lees verder

'Investeer in alle leraren'
'Investeer in alle leraren,  geef hen geld en tijd om hun vak goed te kunnen uitoefenen, dat komt de kwaliteit van het onderwijs ten goede', zegt voorzitter Loek Schueler van CNV Onderwijs in een eerste reactie op de Staat van het Onderwijs.Goede leraren, een hecht team en een sterke schoolleider...
Lees verder

Ouders wil is wet
'Ik zie wel dat steeds meer ouders vinden dat als zij iets willen, het ook zo moet gebeuren. En dat als dat problemen oplevert, de school die problemen maar moet oplossen', zegt Rijk van Ommeren van CNV Schoolleiders. Hij zegt dit in een reactie op de uitspraak van de kantonrechter dat de Maria...
Lees verder

Onderwijslonen primair onderwijs fors lager in vergelijking met marktsector
Het gemiddelde loon van leraren in het primair onderwijs ligt 14 procent onder dat van vergelijkbare werknemers in de marktsector. Ook schoolleiders in het primair onderwijs verdienen minder (12 procent) dan vergelijkbare werknemers in de marksector. Deze verschillen zijn sinds 2006 vrijwel...
Lees verder