Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 14 september 2017

Nieuwsbrief tweede fase - september 2017

Via deze nieuwsbrief informeert SLO u over de manier waarop wij samen met het onderwijsveld invulling geven aan leerplanontwikkeling binnen de tweede fase van het voortgezet onderwijs en over nieuwe ontwikkelingen in projecten. Daarnaast wordt u voorzien van handige downloads waarmee u direct aan de slag kunt.

Inspiratiebijeenkomst persoonsvorming op 28 september

Hoe kunnen we kinderen op school helpen om zelfbewuste en gelukkige volwassenen te worden? Wat zijn de mogelijkheden en grenzen van het onderwijs? Op donderdag 28 september organiseert SLO een inspiratiemiddag voor leraren, schoolleiders en bestuurders in het po en vo over de praktijk van identiteitsontwikkeling op school. We gaan graag met u in gesprek om te onderzoeken hoe we vanuit concepten tot school- of klaspraktijken kunnen komen. Meer informatie en aanmelden >>

Optimaal voorbereid naar het wiskunde eindexamen op havo en vwo

Hoe bereidt u uw leerlingen het beste voor op de vernieuwde examens wiskunde A, B, C en D om optimaal resultaat te bereiken? Op maandag 25 september organiseert SLO samen met de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren rondom dit thema de conferentie Optimaal voorbereid naar het eindexamen.  Meer informatie en aanmelden >>

Uw innovatieve product in de Onderwijsinnovatie Etalage?

De afgelopen jaren zijn talrijke nieuwe initiatieven ontwikkeld die innovatieve technologie in dienst stellen van het onderwijs. Deze innovaties bereiken helaas niet altijd de doelgroep waarvoor ze primair bedoeld zijn. PO-Raad, VO-raad, Kennisnet, GEU, VDOD, Van Dijk, Iddink en SLO onderkennen dit probleem, en hebben daarom de Onderwijsinnovatie Etalage gelanceerd. Op deze site kunt ook u uw product laten zien als dat innovatieve kwaliteiten heeft. Lees meer >>

Wat houdt het nieuwe programma bedrijfseconomie in?

Op 1 augustus 2018 wordt het vak management en organisatie (M&O) vervangen door het vak bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid. Havoleerlingen zullen voor dit vak voor het eerst centraal examen afleggen in 2020 en vwo-leerlingen in 2021. Om een beeld te krijgen van wat het nieuwe programma inhoudt, kunt u de nieuwe handreiking voor het schoolexamen raadplegen en de syllabi voor havo en vwo op Examenblad. Lesmethoden voor het vernieuwde vak worden dit najaar verwacht.

Vandaag werken aan het onderwijs van morgen? Doe mee met Curriculum.nu!

Bent u leraar of schoolleider en wilt u meewerken aan het curriculum in het primair en voortgezet onderwijs? Of wilt u als school hieraan bijdragen? Curriculum.nu is op zoek naar 130 leraren en 18 schoolleiders die in teams willen werken aan het curriculum: wat moeten leerlingen kennen en kunnen? Ook is Curriculum.nu op zoek naar 84 scholen die bijdragen aan de ontwikkeling van het curriculum, door inbreng en feedback te geven vanuit hun praktijk. Lees meer >>

Save the date: Conferentie 21e eeuwse vaardigheden

Op 23 november organiseert SLO een conferentie voor docenten en schoolleiders so/po-vo/vso over 21e eeuwse vaardigheden bij Hogeschool Domstad in Utrecht. Tijdens deze conferentie informeren we de deelnemers over het werken met 21e eeuwse vaardigheden en over praktische toepassingen in de klas. Noteer de datum alvast in uw agenda als u erbij wilt zijn. Meer informatie en aanmelding is binnenkort mogelijk via de website www.events.slo.nl.

Gezonde leefstijlthema's in een overzichtelijk schema

Het Leerplankader voor een gezonde leefstijl biedt leraren en onderwijsontwikkelaars een kader om een eigen leerplan te schrijven voor een gezonde leefstijl aan de hand van verschillende gezondheidsthema's. Het leerplankader plaatst deze gezondheidsthema's voor verschillende doelgroepen in een doorgaande lijn. Om een schooleigen leerplan gezonde leefstijl te maken zijn er overzichten beschikbaar gekomen voor de thema's sociaal-emotionele ontwikkeling, fysiek actiefgenotmiddelen, persoonlijke verzorging, relaties en seksualiteit, veiligheid en voeding.

SLO partner van OnderwijsTopTalentPrijs

In 2017 is SLO partner van de OnderwijsTopTalentPrijs. Het INOP organiseert de OnderwijsTopTalentPrijs (OTTP) al 15 jaar en reikt de prijs jaarlijks uit aan talentvolle afstudeerders aan pabo's en eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen. SLO wil als partner van de OTTP aandacht vragen voor curriculumbewustzijn bij leraren in opleiding. Zij gaat dit doen samen met verschillende partners uit het onderwijsveld. De prijs wordt uitgereikt tijdens de Onderwijsweek op donderdag 5 oktober 2017 in Nijmegen, Nationaal Onderwijsstad 2017-2018. Aanmeldingen én materialen moeten uiterlijk 15 september ingezonden zijn. Lees meer >>

Maak met uw taalproject kans op € 5.000!

Heeft u onlangs een project afgerond dat de nadruk legt op het informeel leren van talen? Dat op een verfrissende, nieuwe, BRUtale manier omgaat met taalleren? Meld het dan aan voor het Europees Talenlabel en maak kans op € 5.000! Dit jaar is het thema 'BRU-taal!'. Alle projecten die op een verrassende plek, op een onverwachte manier een 'vriendelijke taalomgeving' creëren komen voor nominatie in aanmerking. SLO maakt deel uit van de jury die het label toekent. Meld uw project aan vóór 1 oktober 2017. Lees meer en registreer via www.europeestalenlabel.nl.

Internationalisering en IJSO2017; Meld uw school nu aan!

Komend schooljaar wordt de 14e International Junior Science Olympiad (IJSO) van 3 t/m 12 december gehouden in Nederland. Jongeren tot 16 jaar uit 50 landen komen tien dagen bijeen om hun kennis en vaardigheden op het gebied van natuurkunde, biologie en scheikunde te testen. Wilt u op uw school een buitenlandse delegatie (leerlingen en/of begeleiders) ontvangen en hen een door uzelf samengesteld programma laten volgen, dan kunt u een mailtje sturen aan info@ijso2017.nl. Lees meer >>

Conferentie Bijzonder begaafd

Op 12 oktober 2017 organiseert het Informatiepunt Onderwijs en Talentontwikkeling de jaarlijkse conferentie Bijzonder Begaafd met als thema: Gezien worden en jezelf laten zien. Het sociaal-emotionele welbevinden van begaafde leerlingen staat hierbij centraal. Met sprekers uit de US, Engeland, België en Nederland biedt deze jaarlijkse conferentie over begaafdheid volop inspiratie en nieuwe inzichten. In het verlengde daarvan wordt er op 13 oktober een post-conferentie georganiseerd voor experts op het gebied van begeleiding van begaafde leerlingen. Meer informatie en aanmelden >>

Feedback geven op SLO-websites

Gebruikt u onze websites als u aan het curriculum werkt? Dan zijn we op zoek naar uw mening! We interviewen u graag kort over hoe u onze websites gebruikt als u bezig bent met het curriculum en wat er beter kan op de sites. Het interview zullen we telefonisch afnemen op een moment dat u uitkomt. U kunt zich hier aanmelden.

SLO Context nummer 15 verschenen

Ons SLO-magazine is weer verschenen, zoals gebruikelijk in twee edities: een voor het primair en een voor het voortgezet onderwijs. In SLO Context VO is er aandacht voor curriculumontwerp op schoolniveau: hoe gebruikt u als vo-school de ruimte die er is om invulling te geven aan landelijke leerdoelen? Het Dr. Nassau College vertelt hoe zij dit hebben georganiseerd, en Sanne Tromp, directeur innovatie van SLO, betoogt dat iedere school een curriculumcoördinator verdient. Daarnaast wijzen we u op interessante publicaties en bijeenkomsten. U kunt op onze website de magazines inzien of u aanmelden voor gratis toezending. Meer informatie >>

Twitter en LinkedIn

SLO is te volgen op Twitter (@SLO_nl) en LinkedIn (company/SLO). Meld u aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van leerplanontwikkeling, SLO-activiteiten en -projecten.
Copyright © 2017 SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, Alle rechten voorbehouden.
Deze nieuwsbrief is een uitgave van SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich voor informatie van SLO heeft aangemeld.

Ons adres is:
SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Piet Heinstraat 12 Enschede, 7511 JE Netherlands

Uitschrijven | Voorkeuren bijwerken | deze e-mail doorsturen | inschrijven voor deze nieuwsbrief