Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

donderdag 7 september 2017

Nieuwsbrief september 2017

Vereniging van Docenten Levensbeschouwing en Godsdienst 
View this email in your browser
Beste *|LNAME|* ,


We hopen dat u heeft genoten van de ontspanning, de rust, het avontuur en de bezinning van de zomertijd! Wij gaan in elk geval met goede moed van start. Wij wensen u dat ook.

Kerncurriculum voor ons vak
We mogen vooruitkijken naar een uitdagend mooi verenigingsjaar. N.a.v. het onderzoek naar het vak de de leraar godsdienst/levensbeschouwing (Bertram-Troost en Visser) en het voorstel voor een kerncurriculum religie en levensbeschouwing (Narthex, maart 2017) neemt het bestuur de handschoen op om in de komende twee schooljaren samen met de leden van de vakvereniging tot een gedeelde basis of kerncurriculum voor ons vak te komen.

Misschien is het niet verrassend voor u, misschien wel. Maar gezien de ontwikkelingen rondom Onderwijs2032 (nu: curriculum.nu) en de Onderwijscoöperatie (lerarenregister), twee ontwikkelingen waarin de beroepsgroep van leraren in the lead komen te staan, willen wij voor ons vak hetzelfde gaan doen. U zult hier de komende tijd meer van gaan horen!

Verzoek om verhalen die goed werken 
Voor de komende twee weken hebben we een concrete vraag voor u als docent GL. Deze keer in verband met het thema van het oktobernummer van Narthex. Het thema daarvan is 'Werken met verhalen'. In het nummer zullen enkele reflectie- en praktijkartikelen komen van lerarenopleiders. Narthex wil echter ook graag enkele voorbeeldverhalen 'die goed werken in de klas' in het nummer zetten. En daarvoor bent u als docent nodig!

U kunt op meerdere manieren zo'n 'sterk' verhaal in sturen:
1. Stuur het verhaal zelf op en vertel daar kort bij waarom dit verhaal goed werkt en hoe u het verder in de klas gebruikt.
2. Geef een samenvatting van het verhaal en vertel ook weer kort waarom dit verhaal goed werkt en hoe u het verder in de klas gebruikt.
3. Een zelf verteld verhaal kan ook en geef daar dan ook weer kort bij waarom dit goed werkt en hoe u het in de klas inzet.
4. Tot slot zijn ook opdrachten bij verhalen welkom.
Voel u vrij iets op te sturen waarvan u denkt: "Daar heb ik zelf veel aan gehad en daar help ik mijn collega's dus graag mee." De beste inzendingen zullen in het oktobernummer komen. Gelieve het binnen 2 weken te sturen naar de eindredactie: tvisser@verus.nl.

Van alles wat
De rest van deze nieuwsbrief geeft allerlei nieuwsberichten, vooral opties tot nascholing.

Met vriendelijke groet, 
Bestuur VDLG


Prinsjesdagviering: stof voor burgerschap en levensbeschouwing in de klas


Vanuit je eigen levensbeschouwelijke identiteit bijdragen aan de samenleving. Prinsjesdag is bij uitstek een gelegenheid om in de klas over dat thema na te denken. Met speciaal ontwikkeld digitaal lesmateriaal bezinnen leerlingen zich op hun levensbeschouwelijke wortels en wat die betekenen voor samenleven in diversiteit. Het sluit aan bij de jaarlijkse 'interlevensbeschouwelijke' bezinningsbijeenkomst op de ochtend van Prinsjesdag.
 
In die bijeenkomst in de Grote Kerk in Den Haag brengen vertegenwoordigers van diverse levensbeschouwingen en religies hun boodschap voor parlement, regering en samenleving over het voetlicht. Daarbij zijn jaarlijks zo'n 450 leerlingen van scholen in het po en vo aanwezig. Het thema is dit jaar 'Vertrouwen tussen hoop en vrees'.
 
Levensbeschouwing en burgerschap
Ook voor scholen die er niet bij zijn, is Prinsjesdag een mooie gelegenheid om de relatie tussen levensbeschouwing en burgerschap aan de orde te stellen. Daarom heeft de Stichting Prinsjesdagviering lesmateriaal laten ontwikkelen voor de bovenbouw van het po en de onderbouw van het vo, dat voor alle scholen beschikbaar is.
Met behulp van het beeld van een boom geeft het lesmateriaal leerlingen inzicht in hun persoonlijke levensbeschouwelijke achtergrond en hun eigen levensbeschouwing en waarden. Én het brengt hen in gesprek over de waarde daarvan voor onze samenleving. Daarbij geven leerlingen antwoord op vragen als: wie ben ik en hoe wil ik leven, waar kom ik vandaan, waar laat ik me door inspireren en wat kan ik voor de samenleving betekenen?

Boeddhisme in het onderwijs: cursusavond voor docenten GL op 18 september 2017 


Gaat u in dit schooljaar lesgeven over het Boeddhisme? Of bent u gewoon geïnteresseerd in het onderwerp of wilt u uw kennis opfrissen? Kom dan op 18 september 2017 (17.00-21.00) naar de Universiteit Leiden voor de cursusavond over boeddhisme voor docenten GL.
 
Op deze avond zal prof. Jonathan Silk (Universiteit Leiden) spreken over "The Life of the Buddha as a Key to Teaching Buddhism". Prof. Paul van der Velde (Radboud Universiteit Nijmegen) zal spreken over Boeddhisme in de polder. In de bijeenkomst zal de aangereikte kennis met de deelnemende docenten "vertaald" worden naar het onderwijs (met het accent op bovenbouw havo/vwo). Na afloop krijgen de deelnemers een certificaat uitgereikt.
 
Programma
17.00 Welkom
17.15 Workshop 1: Prof. dr. Jonathan Silk (Leiden): The Life of the Buddha as a Key to Teaching Buddhism
18.35 Broodjesmaaltijd
19.25 Workshop 2: Prof. dr. Paul van der Velde (Nijmegen): Boeddhisme in de polder
20.45 Afronding
 
Organisatie:
De cursus wordt georganiseerd door Markus Davidsen (namens LUCSoR, Universiteit Leiden) en Jeannette den Ouden (namens het ICLON).
 
Plaats:
Lipsius building (tien minuten lopen van af het station Leiden Centraal)
Cleveringa 1
2311 BD Leiden
Zaal 028
 
Route:
https://www.universiteitleiden.nl/locaties/lipsius#tab-1
 
Kosten: 20 euro pp. (incl. maaltijd)
U ontvangt hiervoor een nota.
 
Aanmelden:
U kunt zich per mail aanmelden bij Jeannette den Ouden: jouden@iclon.leidenuniv.nl.

U ontvangt na aanmelding een mail met een aanmeldingslink, waarmee u uw aanmelding definitief kunt maken en uw gegevens kunt vermelden voor het certificaat en het adres waar de nota naartoe gestuurd kan worden.

Uitnodiging mini-symposium Interfaith Education for All met workshops en boek


Dinsdag 3 oktober 2017
van 16:00 uur tot 20:30 uur in het Akoesticum, Nieuwe Kazernelaan 2, Ede
Kosten: € 5,00
Inschrijving vóór 25 september 2017
Voertaal Nederlands

Graag nodigen wij u uit voor het mini-symposium Interfaith Education for All met presentatie van het gelijknamig boek, uitgegeven door Sense Publishers (www.sensepublishers.com).

Dit boek is geschreven vanuit een inter-contextuele benadering met bijdragen uit België, Canada, Duitsland, Engeland, Finland, Gambia, Maleisië, Nederland, Oman, Schotland, Turkije en de Verenigde Staten. U kunt dit boek tijdens het symposium aanschaffen met 25% korting voor de prijs van € 37,50 (standaard prijs € 50,00).

Op deze bijeenkomst worden eerste exemplaren aangeboden aan personen die nauw betrokken zijn bij cultureel en levensbeschouwelijk onderwijs in een plurale context.

Workshops
Drie workshops worden in twee rondes van een uur aangeboden. Daarin staan werkvormen centraal om Interfaith Education for All te realiseren in de dagdagelijkse praktijk van respectievelijk directeuren/bestuurders, leerkrachten, en ouders in het primair onderwijs. Geef bij het aanmelden a.u.b. aan in welke 2 workshops u in de twee rondes wilt participeren.

Workshop A: Beleidsvoorbereiding – WereldWijdWij (WWW) in de school; schoolbeleid en (wereld wijd) samen leven.
Workshopleiders: Anselma Remmers (docente Voortgezet Onderwijs) en Bart Ten Broek (voormalig directeur basisonderwijs).

Workshop B: In de klas – 'Verhalen doen vertellen'; luisteren naar de stem van het kind.
Workshopleiders: Sandra de Ruiter (leerkracht GVO/HVO) en Erik Renkema (hogeschooldocent-onderzoeker Levensbeschouwing).

Workshop C: Met ouders – 'Het geloof van ouders in/en de school';
Workshopleiders: Gladys Reigina (psycholoog en gezinstherapeut i.o.) en Bahaeddin Budak (hogeschooldocent-onderzoeker Godsdienst Islam).

Aanmelding en inschrijving
U kunt zich tot en met 25 september per e-mail aanmelden via info@unitedreligions.nl o.v.v. uw voornaam, achternaam, naam organisatie en de 2 keuzes voor de twee rondes workshops (A+B, A+C, of B+C)
Graag vernemen wij ook of u bij het avondmaal aanwezig bent en of u eventuele dieetwensen heeft.
Inschrijving voor de workshops in volgorde van binnenkomst, vol=vol!
Inschrijving is definitief na ontvangst van het inschrijvingsgeld € 5,00 via rekeningnr. NL74 INGB 0004639168 t.n.v. United Religions Initiative Nederland o.v.v. "Interfaith".

Programma
16.00 – 16.15: uur inloop, koffie/thee/frisdrank
16.15 : dr. Duncan Wielzen
Welkom en opening van het mini-symposium, toelichting op het programma
16.30: Prof. dr. Monique van Dijk, Universiteit Tilburg.
Inleiding en toelichting op Interfaith Education for All
16.45: Start workshopronde 1
17.45: Eenvoudige, gezonde maaltijd met muzikaal intermezzo
18.45 – 19.45: Start workshopronde 2
19.45: Plenaire uitwisseling van aandachtspunten uit de workshops
20.00: dr. Duncan Wielzen - Overhandiging eerste exemplaren en reactie betrokkenen
20.30: dr. Ina ter Avest – afronding

Routebeschrijving naar het Akoesticum zie: http://www.akoesticum.org/assets/uploads/Routebeschrijving-Akoesticum_web.pdf

Jubileum 7evende hemel met theater over Ruth en creatieve en verhalende workshops


"Ik heb jou pad gekruist: Op reis met Ruth"
 
Luister naar een theatrale vertelling over Ruth door Kees van der Zwaard. Kies een van de workshops: bibliodrama, bibliodans, creatief schrijven, clownen, verhalen vertellen en wandelend delen. Ervaar hoe je interactief met afbeeldingen in de kunst het gesprek opent en neem deel aan een slotvoorstelling over Ruth.

Zo viert De 7evende Hemel op vrijdag 6 oktober haar 20 jarig jubileum met een dag vol creativiteit en inspiratie in het Akoesticum te Ede, vlakbij het station.
 
www.7evendehemel.nl
 
"Werken met verhalen in groepen"
 
In het vak godsdienst/levensbeschouwing werk je veel met verhalen. In deze praktische en inspirerende vierdaagse training maak je kennis met een grote variatie aan werkvormen om in je klas met persoonlijke, fictieve en overgeleverde verhalen te werken.
Je verrijkt, verdiept en verfijnt je mogelijkheden om verhalen te laten vertellen, te horen en te delen. Je leert een aanpak waarbij je op creatieve wijze de dialoog tussen deelnemers en verhalen stimuleert, passend bij jouw doelgroep en context. Na elke trainingsdag oefen je het vertellen en werken met verhalen in je eigen groep. Zo ontdek je een aanpak waarbij op creatieve wijze veel leerlingen op verhaal komen in afwisselende ontmoetingen met elkaar.
 
Docenten: Aat van der Harst en Cocky Fortuin-van der Spek
Wanneer: zaterdag 11 maart en zaterdag 8 april 2017
Waar: Gemaal bij de Mallemolen te Gouda
Kosten: € 245,-
 
www.7evendehemel.nl

Geen vuur zonder vonk

Vanuit de 7evende hemel ook een tip voor een artikel waarin Bert Roebben pleit voor kleurrijk traditioneel-creatief levensbeschouwelijk leren. 

"Heel wat kinderen en jongeren hebben er vandaag het raden naar waar religie voor staat, wat het met mensen doet en hoe het van betekenis kan zijn voor hun persoonsvorming en levensbeschouwelijke ontwikkeling. Theoloog Bert Roebben vraagt zich af of en hoe studenten in de lerarenopleidingen godsdienst de vonk zullen blijven vinden om hun passie en interesse over te dragen op toekomstige generaties."
 
Geen vuur zonder vonk

Wat bezielt je... om leraar te zijn? Klooster-24-uur voor docenten

Soms is het goed om op retraite te gaan in een klooster: voor reflectie, inspiratie en bezinning in een rustgevende omgeving. Op sommige scholen gaan leerlingen wel eens een paar dagen of gaan schoolleiders in het kader van 'bezield leiderschap'. Verus organiseert nu een retraite voor docenten. 

Retraite voor docenten
Wat drijft jou in je vak en als persoon? Wat geeft je energie om je werk te doen op school, en waardoor lekt die juist weg? Wat draag je mee als ballast, en waar laad jij jezelf weer op?

Werken in het onderwijs vraagt veel van je, en je doet je werk met wie jij bent als persoon. Hoe verbind je dat wat wezenlijk is voor jou, met wat je essentieel vindt in je werk? 

Klooster-24-uur

Met een groep collega's (vanuit verschillende scholen of samen met collega's van je eigen school) kun je een 'klooster-24-uur' doen. Hierin kom je ertoe aandacht te geven aan de dingen die er voor jou, en voor goed onderwijs toe doen. 

Even los van een schoolbel die de dag regeert, de dagelijkse deadlines en verplichtingen thuis. In het kloosterregime van rust, ritme en ruimte kun je aandacht schenken aan wat voor jou wezenlijk is, wat jij de moeite waard vindt. 

De traditie van de kloosterorde kan ook wel eens nieuw licht werpen op wat er in het leven echt toe doet. Je neemt samen met de broeders deel aan de vieringen en er is o.a. ruimte voor een stilte-meditatie, een wandeling, en een goed gesprek. Bij dit alles zal het vast ook gewoon gezellig zijn.

Bekijk het programma

Waar

Dominicanenklooster Huissen

Wanneer

Donderdag 12 oktober 16.00 uur tot vrijdag 13 oktober 19.00 uur

Deelnemers

Leraren PO en VO, minimaal 10, maximaal 20

Kosten

€ 225,- (op basis van overnachting in tweepersoonskamer. Incl. maaltijden, koffie/thee)

Meld je aan voor de klooster 24-uur voor docenten

NB Graag aanmelden voor 15 september 2017.

Meer informatie

Aart Jon Schimmel


Symposium Leren en leven vanuit je wortels


27 oktober 2017

Programma

vanaf 12.00 uur ontvangst met lunch

12.30 uur Opening door dagvoorzitter symposium;
dr. Natascha Kienstra (Faculteit Katholieke Theologie, Universiteit van Tilburg)

12.35 uur Lezing prof. dr. Angela Kaupp (Instituut voor Katholieke Theologie,
Universiteit Koblenz-Landau) "Performance in Religious Didactics: Learning through?"

12.55 uur Lezing dr. Jos de Kock (Protestantse Theologische Universiteit) "Leren en leven vanuit je wortels; vanuit Youth Ministry research en Religious Education research"

13.15 uur Pitches van onderzoek van promovendi van Monique van Dijk-Groeneboer:
Stephie Thé-Mertens MSc
Juliette van Deursem MSc
Christa de Wit MSc

13.30 Lezing dr. Isolde de Groot (Universiteit voor Humanistiek) "Worstelen met waarden"

13.50 uur Lezing prof. dr. Cok Bakker (Universiteit Utrecht/Hogeschool Utrecht) "Leraren als normatieve professionals. Over wortels, wortelsoep en stoofpotjes"

14.10 uur Korte introductie ontwerpgroep Handboek Vakdidactiek
drs. Jojanne Kemman (Hogeschool Windesheim)
drs. Marie-Louise van Reijn (Hogeschool InHolland)

14.20 uur Lezing prof. dr. Bert Roebben (Instituut voor Katholieke Theologie; Technische Universiteit Dortmund)
"Kinderen en jongeren verdienen beter. Over de kostbare plaats van theologie in levensbeschouwelijke vorming"

14.40 uur Afsluiting symposium

14.45 uur Thee, koffie, tijd voor ontmoetingen
verplaatsing naar aula

16.15 uur Inaugurele rede prof. dr. Monique van Dijk-Groeneboer (Faculteit Katholieke Theologie, Universiteit van Tilburg). "Leren en leven vanuit je wortels. Religieuze educatie van en voor ieder mens"

Receptie en mogelijkheid tot felicitatie na afloop in de Portrettenzaal


@VDLGinfo
/VDLGinfo
vdlginfo.nl
Je ontvangt deze email omdat je je op de website van VDLG hebt aangemeld voor de nieuwsbrief 'NIEUWSBERICHTEN'.

© 2017 VDLG, Alle rechten voorbehouden.
 

Wil je veranderen hoe je deze nieuwsbrief ontvangt? Je kan je voorkeuren veranderen of uitschrijven van deze lijst

Email Marketing Powered by MailChimp