Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

woensdag 13 september 2017

Mbo today: Ophef over procedure verkiezingen ‘registerparlement’

Ophef over procedure verkiezingen 'registerparlement'
Onder leraren is onrust ontstaan over de procedure die gekozen is voor de verkiezing van de afvaardiging van de deelnemersvergadering voor het lerarenregister. Er zijn inmiddels zelfs Kamervragen over de kwestie gesteld. Midden in de periode dat leraren kunnen stemmen op hun favoriete kandidaat voor het 'registerparlement' is ophef ontstaan over de gekozen procedure. De […]
Lees verder

Zure roman over machtsconflicten op een ROC
Aan het begin van de zomervakantie verscheen 'De Rendementsdenker' van Lucas Zandberg. De auteur was voorheen docent Engels aan het ROC Leiden. Het boek is een geromantiseerd verslag van zijn belevenissen. Weliswaar is de 'plaats delict' verplaatst naar een fictief 'ROC Leyderschans' in het noorden van het land, maar uit het boek zelf en de […]
Lees verder

Drie finalisten 'Docent van het Jaar' bekend
De drie finalisten voor de verkiezing 'Mbo-docent van het jaar' zijn bekend: Conrad Berghoef (Friese Poort), Iwan Donkers (ROC West-Brabant/Vitalis College) en Daan van Riet (ROC Midden Nederland). De winnaar wordt bekend gemaakt op zaterdag 7 oktober, de slotdag van het Lerarencongres. Ieder jaar organiseert de Onderwijscoöperatie de verkiezing Leraar van het Jaar. Hiermee wil […]
Lees verder

OESO opnieuw positief over Nederlands mbo
Ook in het nieuwe vergelijkende OESO-rapport zijn lovende woorden te lezen over het middelbaar beroepsonderwijs in Nederland. Geroemd wordt vooral de nauwe samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Elk jaar brengt de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, een rapport uit waarin de kwaliteit van het onderwijs in tientallen landen wordt vergeleken. Nederland komt […]
Lees verder