Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

woensdag 20 september 2017

Mbo today: Kennisateliers over beroepsonderwijs van morgen

Kennisateliers over beroepsonderwijs van morgen
Opleider2025, een initiatief waarbij docenten en instructeurs samen brainstormen over het beroepsonderwijs van de toekomst, organiseert in samenwerking met Expertisecentrum Beroepsonderwijs dit najaar enkele 'Kennisateliers'. In 2016 lanceerden de Beroepsvereniging Opleiders mbo en het Platform B├Ęta Techniek Opleider2025. Het doel: innovatieve docenten en instructeurs met elkaar laten brainstormen over opleiden in het jaar 2025. Speciale […]
Lees verder

Rekenen: scholen willen graag duidelijkheid
Scholen willen graag snel duidelijkheid over de vraag wanneer het rekenexamen gaat meetellen voor het diploma. Voorkomen moet worden dat de aandacht voor het rekenonderwijs afbrokkelt. Dat is de belangrijkste aanbeveling die scholen aan de minister en de politiek hebben, zo blijkt uit de rapportage Over rekenen nog niet uitgesproken van het Steunpunt Taal & […]
Lees verder

Sterke groei associate degree-opleidingen
De associate degree-opleidingen winnen snel aan populariteit. Volgens voorlopige cijfers hebben zich dit jaar maar liefst dertig procent meer studenten aangemeld dan vorig jaar. Het gaat goed met de associate degree-opleidingen. De tweejarige opleidingen tussen het mbo en het hbo in verwelkomen dit collegejaar opvallend meer eerstejaars dan voorheen. Het aantal inschrijvingen steeg met zo'n […]
Lees verder

Veel keuzedelen liggen nog op de plank
Van de meer dan 750 beschikbare keuzedelen zijn er tot nu toe slechts 250 daadwerkelijk gebruikt. Veel keuzedelen worden wel door scholen aangeboden, maar worden nog niet door studenten gekozen. Dat blijkt uit de tweede meting van de monitor keuzedelen. De meting is gebaseerd op gegevens van tientallen scholen en tienduizenden studenten. Daarmee geeft de […]
Lees verder