Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

vrijdag 15 september 2017

Mbo today: AOb: ook extra geld kabinet nodig voor mbo

AOb: ook extra geld kabinet nodig voor mbo
Om een nieuwe cao in het mbo mogelijk te maken moet het nieuw te vormen kabinet extra middelen vrijmaken. Dat stelt de Algemene Onderwijsbond. Werkgevers en werknemers in het mbo hebben afgesproken om in september en oktober overleg te voeren over een nieuwe cao. De huidige cao, afgesloten in juni 2016, heeft een looptijd tot […]
Lees verder

Rechter: groen onderwijs heeft geen recht op extra geld
Het groene onderwijs heeft geen recht op € 25 miljoen extra rijksgeld per jaar. Volgens de rechter is het Rijk niet verplicht de groene mbo-scholen dezelfde bekostiging te geven als de andere mbo-scholen. De rechtszaak was aangespannen door alle dertien groene mbo-scholen gezamenlijk. Zij zijn van mening dat zij sinds 2016 een lagere bekostiging krijgen […]
Lees verder

Beroepsvereniging organiseert op 12 oktober 'platformdag'
De beroepsvereniging van mbo-opleiders organiseert op 12 oktober een dag waar nieuwe platforms idee├źn kunnen uitwisselen en plannen kunnen maken. Rond belangrijke thema's als keuzedelen, collegiaal leren en burgerschap wil de bvmbo enthousiaste en deskundige docenten samenbrengen in zogenaamde platforms. Een bekend voorbeeld is het Platform Rekendocenten, dat al enige tijd opkomt voor beter rekenonderwijs […]
Lees verder

Langjarige impuls voor onderwijs in burgerschap
Om het burgerschapsonderwijs in het mbo op een hoger plan te brengen hebben de MBO Raad en het ministerie van Onderwijs samen een 'burgerschapsagenda' ontwikkeld. Doel is onder andere om een instrument te ontwikkelen waarmee scholen burgerschapscompetenties kunnen meten. Tot de opdracht van mbo-scholen behoort naast het aanleren van vakvaardigheden ook de vorming van leerlingen […]
Lees verder