Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

dinsdag 26 september 2017

Leraar 24: Driehoeksgesprekken

Driehoeksgesprekken

Een driehoeksgesprek is een gesprek tussen ouders, leraar én leerling. Zo wordt de leerling actiever bij zijn eigen leerproces betrokken.

Het bericht Driehoeksgesprekken verscheen eerst op Leraar24.

Lees verder

Werken met vakspecialisten binnen TOM-onderwijs

Hoe geef je instructie op maat door gebruik te maken van vakspecialisten in het PO?

Het bericht Werken met vakspecialisten binnen TOM-onderwijs verscheen eerst op Leraar24.

Lees verder

Kind-coachgesprekken

Hoe coach je kinderen bij het het stellen en behalen van hun eigen leerdoelen? En hoe laat je kinderen elkaar daarbij coachen?

Het bericht Kind-coachgesprekken verscheen eerst op Leraar24.

Lees verder