Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

woensdag 20 september 2017

LECSO: SVA-examenportal

SVA-examenportal
Vanaf het nieuwe schooljaar (2017/2018) worden er alleen nog examens nieuwe stijl afgenomen en verlopen alle examenvragen alleen nog maar via het SVA-examenportal. In het SVA-examenportal is alle informatie over (geplande) examens terug te vinden, kunnen leerlinggegevens en gegevens van stagebedrijven worden beheerd, leerlingen voor een examen worden aangemeld of afgemeld, certificeringsboeken, proeven van vaardigheid en formulieren &lsquo
Lees verder

Onderwijs - zorg in de regio
Vanuit de ministeries van OCW en VWS, NJI en LECSO zijn een tweetal regionale bijeenkomsten georganiseerd vanuit een mytyl/tyltylschool om alle mogelijkheden voor goede zorg-onderwijs-arrangementen te verkennen. Hierbij waren alle participanten in zo’n regio aanwezig: gemeenten, samenwerkingsverbanden, zorginstellingen, scholen, verzekeraars, CIZ, Naast de regio’s Breda en Haarlem verkennen we nu de situatie in andere regio’s o
Lees verder