Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

woensdag 20 september 2017

LECSO: Stakingsaktie 5 oktober

Stakingsaktie 5 oktober
Er wordt weliswaar breed gecommuniceerd over de op handen zijnde stakingsaktie van 5 oktober voor het gehele primair onderwijs, maar er zijn zo nu en dan ook verschillen te horen. Voor wat betreft de situatie in het speciaal onderwijs nog even het volgende. Door de PO-Raad (ook de belangenbehartiger van het speciaal onderwijs) wordt de aktie breed ondersteund vanuit de optiek dat we moeten streven naar een vernieuwd loongebouw voor de hele sector
Lees verder

Commissie voor de Begeleiding
Als je denkt aan een centrale rol binnen alle afwegingen in het kader van passend onderwijs (instroom, doorstroom, begeleiding, arrangementen etc.) vanuit onze speciale scholen, dan verschijnen meteen de Commissies voor de Begeleiding van onze scholen op je netvlies. Om de rol van deze centrale commissies (met alle deskundigheid rondom een kind of jongere) nader te verkennen in het kader van alle ontwikkelingen binnen passend onderwijs en de ove
Lees verder