Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

maandag 11 september 2017

LECSO: Peilingsonderzoek Mondelinge taalvaardigheid in sbo en so

Peilingsonderzoek Mondelinge taalvaardigheid in sbo en so
In het schooljaar 2017-2018 vindt een peilingsonderzoek plaats naar de mondelinge taalvaardigheid van schoolverlaters van het sbo en so (voormalig) cluster 4. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door ITTA, Cito en CED groep, waarbij Cito de meetinstrumenten ontwikkelt en de psychometrische analyses uitvoert. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en onder supervisie van de onderwijsinspectie.
Lees verder

De bezielde beschaving
De bezielde beschaving, alles behalve een multicultureel drama is het debuut van Dave Ensberg-Kleijkers. In dit boek deelt de voorzitter van het CvB van de Stichting Biezonderwijs in Tilburg zijn levensverhaal op persoonlijke wijze met de wereld. Een verhaal dat begint in de jonge republiek Suriname, het land dat zijn ouders ontvluchtten op zoek naar een veilige toekomst voor hun kinderen. Dave Ensberg-Kleijkers was op 31 jarige leeftijd de jong
Lees verder