Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

vrijdag 15 september 2017

LECSO: Next Level: nieuwe training voor probleemklassen in vo, vso en mbo

Next Level: nieuwe training voor probleemklassen in vo, vso en mbo
Op vo- en mbo-scholen kom je steeds meer leerlingen met ‘bagage’ tegen. Door hun problemen kunnen zij de sfeer in een klas behoorlijk beïnvloeden. In het ergste geval ontstaat een negatieve spiraal van buitensluiten, pesten, bedreigingen of agressie. Bijzonder Jeugdwerk wil vo-, vso- en mbo-docenten helpen om te tij te keren. Daarom is de nieuwe training Next Level ontwikkeld. Leerlingen leren daarin hoe ze zélf de negatie
Lees verder

Animatiefilm Beschut werk
De Animatiefilm Beschut Werk legt in makkelijke taal uit hoe het proces van beschut werk er op hoofdlijnen uitziet. De film is speciaal gemaakt voor mensen uit de doegroep. Op de website over Beschut Werk is meer informatie te vinden.
Lees verder