Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

woensdag 20 september 2017

LECSO: Inventarisatie afspraken Mytyl- en Tyltyl-leerlingen

Inventarisatie afspraken Mytyl- en Tyltyl-leerlingen
De Werkagenda is samen met LECSO bezig met een inventarisatie van afspraken die gemaakt zijn voor kinderen met een meervoudige ondersteuningsbehoefte. Meestal gaan deze kinderen naar Mytyl- of Tyltylscholen. Juist voor deze doelgroep vraagt het bieden van passende zorg en passend onderwijs om zorgvuldige afstemming tussen ouders, scholen, samenwerkingsverbanden, gemeenten, zorgaanbieders en zorgkantoren. In sommige regio’s zijn al werkbare
Lees verder

Opleiden, Onderzoek en Innovatie
In het kader van de ontwikkelingen vanuit de PO-Raad rond de thematiek van ‘Onderzoek, Opleiden en Innovatie’ zijn er een aantal ontwikkelingen te melden. Zo zijn er mogelijkheden voor besturen (dus ook besturen vanuit het speciaal onderwijs) om zich te melden voor pilots plus subsidiëring in het kader van de aanpak lerarentekort. Aanmelding vindt plaats via het ArbeidsmarktPlatform. Ook is er een goed functionerend ‘netw
Lees verder