Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 14 september 2017

LECSO: Inventarisatie afspraken Mytyl- en Tytyl-leerlingen

Inventarisatie afspraken Mytyl- en Tytyl-leerlingen
De Werkagenda is samen met LECSO bezig met een inventarisatie van afspraken die gemaakt zijn voor kinderen met een meervoudige ondersteuningsbehoefte. Meestal gaan deze kinderen naar Mytyl- of Tytylscholen. Juist voor deze doelgroep vraagt het bieden van passende zorg en passend onderwijs om zorgvuldige afstemming tussen ouders, scholen, samenwerkingsverbanden, gemeenten, zorgaanbieders en zorgkantoren. In sommige regio’s zijn al werkbare
Lees verder

Kwetsbare jongeren via ESF project Bruggen Bouwen aan het werk
Jammer genoeg lukt het niet alle jongeren om een diploma in het beroepsonderwijs te behalen. Want wat nu als de lestheorie voor hen een probleem is? Wat als ze zich helemaal niet thuis voelen in een school? Voor deze jongeren is leren in een werksituatie bij échte bedrijven vaak een betere optie. Dat gebeurt binnen het project Bruggenbouwen. Een samenwerking tussen Aloysius stichting, Gilde opleidingen en de gemeente Roermond. Zeven jonger
Lees verder