Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

dinsdag 19 september 2017

LECSO: Estafette Onderwijs-Jeugdhulp

Estafette Onderwijs-Jeugdhulp
De samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp kan beter. Hoe geef je die verbinding vorm in de praktijk? Kom zelf kijken hoe andere gemeenten en jeugdhulpinstellingen dat samen al succesvol doen. De estafette Onderwijs-Jeugdhulp biedt een mooie kans om te kijken hoe de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp vorm krijgt. Op vrijdag 27 oktober kunt u deelnemen aan een praktijkbezoek aan de montessorischool De Korf in Rotterdam. De estafette bi
Lees verder

Werk mee aan het onderwijs van morgen
Ben je leraar of schoolleider en wil je meewerken aan de ontwikkeling van het curriculum? Wil je als school hieraan bijdragen? Curriculum.nu biedt je die mogelijkheid. Wat moeten leerlingen kennen en kunnen? Komend jaar beantwoorden 130 leraren en zo’n 20 schoolleiders die vraag voor het curriculum van alle leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Met de opbrengst zullen kerndoelen en eindtermen in het primair
Lees verder