Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 14 september 2017

LECSO: EMB-motie alsnog verworpen

EMB-motie alsnog verworpen
Per abuis was voor de zomer de motie Kwint - Van de Hul op de stemmingslijst gekomen als overgenomen, terwijl staatssecretaris Dekker deze had ontraden. Daarom is de 'motie over de financiering van het onderwijs aan leerlingen met een ernstig meervoudige beperking' deze week alsnog in stemming gekomen en verworpen. De motie is als bijlage bijgevoegd.
Lees verder

Gewoon Speciaal ICT netwerkbijeenkomst
Gewoon Speciaal ICT is een landelijk netwerk van en voor ICT-Coördinatoren en iCoaches in het Speciaal Onderwijs. Hierbij worden door de deelnemers kennis en ervaringen 'good practice' uitgewisseld m.b.t. gebruik van ICT als middel bij het onderwijs aan leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften. Op 4 oktober 2017 (13.30-1730 uur) wordt er een netwerkbijeenkomst gehouden voor ICT-coördinatoren/ICT-coaches binnen het Speciaal O
Lees verder