Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

donderdag 7 september 2017

LECSO: Advies Onderwijsraad: actualiseer de rol van gemeenten in het onderwijsdomein

Advies Onderwijsraad: actualiseer de rol van gemeenten in het onderwijsdomein
Zowel gemeenten als onderwijsinstellingen hebben de afgelopen jaren een sterkere rol gekregen bij de opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren. Formeel heeft de gemeente een beperkte rol op onderwijsterrein, maar door decentralisaties in het sociale domein krijgen gemeenten ook het onderwijsdomein meer in beeld. Naar aanleiding van deze maatschappelijke ontwikkeling schreef de Onderwijsraad een advies voor de minister van OCW: Decentraa
Lees verder

Powerpoints conferentie so/sbo in Kampen
Woensdag 14 juni 2017 heeft in Prisma, de school voor gespecialiseerd primair onderwijs in de regio Kampen een grote conferentie plaatsgevonden, waarbij het gespecialiseerd onderwijs in Kampen centraal stond. Onderwijsmensen  uit het hele land zijn in grote getalen naar Kampen gekomen voor het nieuwe onderwijsconcept van Prisma. Vanaf 1 augustus 2016 is Prisma namelijk een geïntegreerde school voor speciaal onderwijs en speciaal b
Lees verder